AMSP ČR přijala indického náměstka ministra

AMSP ČR přijala indického náměstka ministra

Dne 19. září 2019 jsme společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR přijali indickou delegaci, kterou vedl za indickou stranu náměstek ministra malých a středních podniků v Indii pan Arun Kumar Panda. Za stranu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR delegaci vedl pan Libor Musil, člen představenstva AMSP ČR a za Ministerstvo průmyslu a obchodu jednání vedla náměstkyně Silvana Jirotková.

Indická strana představila své aktivity směrem k malým a středním podnikům, které mají v Indii dlouhou historii. Mezi hlavní podporu v rámci malých a středních podniků zejména v sektoru průmyslu patří budování technologických center, která slouží k vzdělávání a využívání umělé inteligence a automatizace. Podpora MSP je pro Indii stejně důležitá, jako i pro Českou republiku. INDIA SME FORUM je největší organizací podporující MSP v Indii.

Paní Silvana Jirotková společně s panem Liborem Musilem indické straně představili Českou republiku jako průmyslovou zemi podporující malé a střední podniky a jejich export. Generační výměnou ve vedení firem dochází k nástupu nové generace, která je vůči exportu více otevřena. V rámci aktivit v AMSP ČR jsme připravili a zrealizovali již dvě podnikatelské miste do Indie v průběhu posledních 2 let. V Indii jsme vybudovali i Český podnikatelský inkubátor v Bangalore. Zároveň připravujeme nový projekt Českého průmyslového klastru (CIC), jehož první etapu by AMSP chtěla v Bangalore otevřít na začátku roku 2020. Na jednání se začal projednávat myšlenka, že podobný projekt by se uskutečnil pro indické firmy v ČR s tím, že malé a střední podniky přicházející do těchto klastrů by měly v obou zemích prvních 6 měsíců nájem zdarma.

Závěrem jednání bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR a INDIA SME FORUM na základě nalezení společného zájmu v podpoře malých a středních podniků, zejména v průmyslovém odvětví. Zároveň se nevylučuje i spolupráce na úrovni výměnných programů v rámci univerzit a start-upů.

Libor Musil a Vinod Kumar podepisují memorandum za účasti náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR Silvany Jirotkové a náměstka ministra MSP Indie Arun Kumar Panda.

Fotogalerie:

 

btyhttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html