AMSP ČR realizuje sérii vzdělávacích webinářů pro moldavské podnikatele

AMSP ČR realizuje sérii vzdělávacích webinářů pro moldavské podnikatele

V rámci programu rozvojové spolupráce Aid for Trade zahájila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sérii 6 vzdělávacích webinářů pro moldavské podnikatele z regionu Sever.

Vzdělávací webináře jsou zaměřené na podporu konkurenceschopnosti moldavských MSP a pomoci jejich vstupu na zahraniční trhy a odehrávají se v průběhu jednoho měsíce, od 15.3. do 13.4.2023. Účastníci mají možnost dozvědět se detailní informace a získat praktické konzultace od vybraných českých expertů v následujících oblastech:

  1. Příprava obchodního exportního plánu, jeho struktura, kroky a na co nezapomenout
  2. Marketing a vývoj produktů pro malé a střední podniky a vytváření přidané hodnoty
  3. Zavádění ekologických postupů a cirkulární ekonomiky pro zvýšení konkurenceschopnosti na zahraničních trzích
  4. Význam duševního vlastnictví při vstupu na zahraniční trhy, přehled práv, co lze chránit a jak vše sladit s obchodními cíli
  5. Due diligence, praktický přístup k právům duševního vlastnictví a případové studie
  6. Průzkumy zahraničních trhů a chyby a omyly v zahraničním obchodě

Webináře jsou realizovány ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Sever (SCAI ADR Nord). Následujícím krokem projektu bude uspořádání exportní soutěže pro moldavské MSP o nejlepší Exportní akční plán.

Termín realizace: do 09/2023

Projekt je financován z programu Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

 
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html