AMSP ČR sjednocuje české řemeslo

AMSP ČR sjednocuje české řemeslo

Jedním z hlavních úkolů Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR v příštích letech je vytvoření vstřícného společenského a ekonomického prostředí vůči českému řemeslu. AMSP ČR vnímá negativní postoj některých politiků, ale i veřejnosti vůči úloze mikropodnikatelů, který se zobecňuje pouze v povrchních diskusích o daňových paušálech, registračních pokladnách nebo práci na švarcsystém.

Zcela se přitom opomíjí fakt, že téměř milion živnostníků je základem infrastruktuty a služeb v regionech a že jejich role je daleko více v rovině udržení sociálního smíru než v přínosu přímých daní. To, že se několik set tisíc tzv. OSVČ rozhodlo spoléhat výlučně na svoje schopnosti, neočekávat nic od státu a nestát frontu na podporu, je výrazně větším přínosem než přímý daňový efekt.

 

AMSP ČR se rozhodla, že vytvoří dlouhodobou podporu klíčovému segmentu živnostníků, kterými jsou řemesla. Projekt „Fandíme řemeslu!“ má čtyři hlavní oblasti aktivit, na které bude asociace v příštích měsících a letech postupně navazovat. Témata jsou založena na ofenzivní taktice, založené na propagaci řemesel, na defenzivní strategii, která bude systematicky hájit zájmy tohoto segmentu trhu, dále na aktivitách grantového charakteru a konečně na systematické práci v oblasti vzdělávání.

 

AMSP ČR tak ke své tradičně silné skupině středně velkých firem a skupině mladých podnikatelů (www.svou-cestou.cz) dokončuje patnáctiletý proces budování nejsilnější platformy hájící zájmy všech segmentů malého a středního byznysu.

 

Po dohodě s nejdůležitějšími cechy a institucemi hájícími tuzemské řemeslo začínáme budovat jednotnou informační základnu a ve spolupráci s rozhodujícími médii v čele s Českým rozhlasem připravujeme zviditelnění nejšikovnějších řemeslníků napříč obory i regiony.

 

Ve spolupráci s Komerční bankou a profesními cechy vyhlašujeme grantový program, v rámci kterého budou v rámci „Dne podnikatelů České republiky 2014“ vyhlášeni a finančně oceněni konkrétní řemeslníci, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj českého řemesla a zviditelnili tím i svůj region.

 

Asociace se současně stala partnerem historicky největší tuzemské stálé výstavy „Řemesla v pořádku s podtitulem Historie profesních sdružení řemeslníků“ zaměřené na cechy a řemesla, kterou organizuje Muzeum hl.města Prahy a která bude otevřena 28. května 2014 v zámku ve Ctěnicích.

 

Podpora řemesel má v AMSP ČR velkou prioritu. Bude se jednat o dlouhodobou aktivitu, která bude založena na korektních vztazích se všemi zainteresovanými stranami podporujícími české řemeslo a bude přímo řízena předsedou asociace. O stavu projektu budeme naše členy a partnery trvale informovat na stránkách asociace a v běžných médiích. V nejbližších dnech přineseme detailnější informace o grantovém programu.

Fand__me___emeslu__obr__zek_.pnghttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html