AMSP ČR úspěšně zakončila sérii online bilaterálních jednání pro Komoru zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny

AMSP ČR úspěšně zakončila sérii online bilaterálních jednání pro Komoru zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny

Ve dnech 20.10. – 4.11.2020 zorganizovala AMSP ČR odborný školící program pro vybrané reprezentanty Komory zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0. Program se skládal z 10 online bilaterálních jednání s českými experty z nestátních i státních subjektů zabývajících se podporou malých a středních podniků v ČR v oblasti digitalizace a digitálních inovací v průmyslu či představením způsobů kooperace MSP v oblasti výzkumu nových technologií s akademickou sférou.

Jednání byla zrealizována v rámci projektu „Pomoc Komoře zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny a malým a středním podnikům (MSP) na cestě k digitalizaci“ jakožto součást programu zahraniční rozvojové spolupráce Aid for Trade 2020 v gesci MPO. Na rozdíl od původně plánované osobní studijní cesty do Prahy se kvůli nepříznivému vývoji situace Covid-19 všechna setkání převedla do virtuálního prostoru a uskutečnila se pro větší počet účastníků.

V průběhu 3 týdnů se bosenští partneři setkali s vybranými experty a představiteli klíčových českých organizací. Kromě zástupců AMSP ČR, pana Pavla Vokáče, pana Evžena Reitschlägera a paní Pavli Břečkové se hosté účastnili debat s reprezentanty Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechTrade a CzechInvest, Svazu průmyslu a dopravy, Technologické Agentury AV ČR, Technické univerzity v Brně, výzkumného centra RICAIP, inkubátoru ESA-BIC, firmy Google a jejího programu Grow with Google a nakonec s výhercem digitální firmy roku 2019 v kategorii inovací v průmyslu JHV Engineering.

Během jednání byly vytvořeny nové vazby mezi zúčastněnými partnery a byla navázána nejedna spolupráce. Získané informace a konkrétní příklady aktivit, kroků a pomocných programů v ČR pomohou bosenským partnerům na jejich cestě k digitalizaci. Všem zúčastněným děkujeme za jejich prezentace a věcné rady.

Projekt je financován z programu Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

 

Manažerka projektu Aid for Trade za AMSP ČR
Kristýna Strnadová

 

 

Fotogalerie:

 https://www.viva-awa.com/sextoysindelhi https://www.sexvibrators.in/about_us
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
https://amsp.cz/20210317-best-handheld-vacuum-cleane/
X