AMSP ČR: Výdajové paušály na dvojnásobek

AMSP ČR: Výdajové paušály na dvojnásobek

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vítá, že byl vyslyšen její dlouhodobý požadavek na zvýšení hranice výdajových paušálů pro živnostníky na dvojnásobek současného stavu. Zvýšení limitu pro možnost jejich uplatnění na příjem 2 mil. Kč ze současného 1 mil. Kč nijak nemění velikost uplatnitelných paušálů  (80 % – 40 % ) dle jednotlivých profesí. Jejich výše bude tedy následující:

    1. 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; s limitem 1 600 000 korun
    2. 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; s limitem 1 200 000 korun
    3. 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; s limitem 600 000 korun
    4. 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s limitem 800 000 korun

 

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu dodává:
Výdajové paušály jsou jedním z nejlepších benefitů, které kdy mikropodnikatelé využívali a které skutečně významně snižují administrativní zatížení. Jsou jednoduché, přehledné a podporují ty skutečně nejmenší živnostníky. Objektivně uznáváme, že v mnoha případech jsou i daňovým benefitem, ale celkové snížení daňových odvodů je marginální v kontextu s tím, že drobní živnostníci jsou dnes základem obslužnosti venkova a regionů a dělají v řadě případů činnost, která je nenahraditelná velkými subjekty.“

Alena Schillerová, ministryně financí uvádí:
Zvýšením limitů výdajových paušálů se částečně rozšíří skupina podnikatelů, která bude moci tento nástroj uplatnit. Vzhledem k tomu, že při příjmu nad 1 mil. Kč se ve většině případů podnikatel automaticky stává  plátcem DPH a musí vést přehled všech svých výdajů i tak, hlavní benefit opatření nespatřujeme v úbytku administrativy, ale ve snížení daňového zatížení malých podnikatelů. Předpokládáme, že podnikatelům zůstane díky tomuto opatření v peněženkách o 1,5 mld. Kč ročně více. Výpadek bude plně kompenzován náběhem zbývající fáze elektronické evidence tržeb. Tato opatření spolu velmi úzce souvisí, protože nezbytným předpokladem pro snižování daňové zátěže je zajištění jejich spravedlivého a řádného výběru, což se nám úspěšně daří.“

Štítky:


https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html