AMSP ČR zahájila nový mezinárodní projekt DIGISCHOOL!

AMSP ČR zahájila nový mezinárodní projekt DIGISCHOOL!

Digitální a online nástroje jsou v současné době stále častěji využívány při výuce, a o to více v dobách pandemie. Projekt DIGISCHOOL je proto zaměřen na zlepšování dovedností a schopností učitelů středních odborných škol používat tyto digitální technologie a umět je efektivně a jednoduše využívat v rámci svých hodin.

V rámci projektu budou vytvořeny 4 hlavní projektové výstupy. Prvním z nich bude kolekce případů dobré praxe neboli příběhy učitelů, kteří již digitální nástroje pro online výuku používají, jakým způsobem je do výuky zahrnují, jaké překážky pro jejich využití museli překonat, a naopak jaké benefity jim digitální nástroje přinesli. Druhým výstupem bude sborník digitálních nástrojů, které je snadné ve výuce používat a zároveň přispívají k efektivitě učení. Ke kolekci nástrojů bude připojen návod, jak, kdy a které konkrétní nástroje používat. Třetím výstupem budou krátká vzdělávací videa k vybraným digitálním nástrojům obsahující tipy a triky, jak se poprat s online výukou. Všechny výstupy budou zdarma dostupné na projektové platformě. V rámci projektu proběhnou i 3 mezinárodní školení učitelů, kde budou mít možnost si digitální nástroje vyzkoušet naživo a podělit se osobně o své zkušenosti.

Partneři, kteří se na projektu podílí, mají v této problematice již nemalé zkušenosti. AMSP ČR a INSTITUT INPRO se spolu dlouhodobě podílí na zvyšování digitálních dovedností mezi dospělými, stejně tak jako partneři z Itálie či Německa. Španělští partneři sdružují velké množství středních odborných škol, kterým poskytují celoživotní vzdělávání pro jejich učitele a další zaměstnance. Věříme, že výsledky našeho úsilí pomohou řadě vyučujících, v projektových zemích i za jejich hranicemi.

Projektové konsorcium se skládá ze šesti partnerů celkem ze čtyř evropských zemí:

  • RegioVision, Německo – koordinátor projektu
  • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Česká republika
  • CEDIT, Itálie
  • Ilmiolavoro, Itálie
  • INSTITUT INPRO, Česká republika
  • HETEL, Španělsko

 

Délka projektu: 2 roky, (1/2022–12/2023)
Program: Erasmus+, Klíčová akce 2, Strategická partnerství v sektoru vzdělávání dospělých
Číslo projektu: 2021-1-DE02-KA220-VET-000033261
Koordinátor projektu: RegioVision GmbH Schwerin, Německo

 

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html