AMSP ČR zahájila studijní cestu moldavských odborníků v Praze

AMSP ČR zahájila studijní cestu moldavských odborníků v Praze

V pondělí 20. června 2022 byla zahájena týdenní školící mise delegace z Moldávie v rámci programu rozvojové spolupráce Aid for Trade. Reprezentanti moldavské Organizace pro rozvoj malých a středních podniků ODIMM se setkali se zástupkyní generální ředitelky Ing. Ivanou Domaníkovou a podrobně se seznámili s aktivitami AMSP ČR na národní i mezinárodní scéně. Velká pozornost byla věnována speciálním ročním programům Rok nových technologií 2022, Rok nových příležitostí 2020 a Rok digitálních technologií 2019.

V průběhu následujících dní se reprezentanti ODIMMu zúčastní půldenního jednání s organizací CzechInvest k představení zahraničního podnikatelského inkubátoru CzechAccelerator. Dále se setkají s představiteli předních českých institucí a organizací věnujících se inovacím v podnikání a jeho podpoře, jako jsou Ministertsvo průmyslu a obchodu, Czechtrade, Česká exportní banka, Národní rozvojová banka, xPort Business Accelerator VŠE, výzkumné středisko RICAIP při ČVUT, Point One Inkubátor při ČZU a Agentura API.

Cílem školícího kurzu je především seznámení moldavských partnerů s praxí, jak pomoci malým a středně-velkým podnikům při zavádění inovativních postupů a technologií. Dlouhodobým cílem projektu je pak napomoci ozdravení aktivit moldavských MSP zasažených pandemií Covid-19 a umožnění opětovného rozvoje podnikání především ve venkovských a rurálních oblastech.

Projekt „Přiblížení moldavských malých a středních podniků blíže inovacím“ je financován z programu Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Fotografie:https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html