AMSP ČR zahajuje pomoc Zambii v oblasti e-komerce!

AMSP ČR zahajuje pomoc Zambii v oblasti e-komerce!

AMSP ČR zahajuje pomoc Zambii v oblasti e-komerce! Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhrála tender Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na projekt zahraniční rozvojové spolupráce „Rozvoj malých a středních podniků prostřednictvím e-commerce“ v Zambii v rámci programu Aid for Trade 2021-2022. Hlavním zaměřením projektu je především rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců Zambijské rozvojové agentury v oblasti e-komerce a využívání virtuálního prostředí a rozhraní internetu v přístupu na online obchodní trhy. V rámci projektu bude v následujících měsících uskutečněna studijní mise do České republiky pro vybrané reprezentanty zambijské agentury, v jejíž rámci se účastníci setkají s předními českými experty z dané oblasti a navštíví relevantní instituce a organizace. Skrze výměnu zkušeností, informací a technologického know-how se projekt zasazuje o pomoc na cestě k digitalizaci zambijského podnikatelského sektoru. AMSP ČR tímto projektem kontinuálně navazuje na úspěšně zrealizované projekty se Zambijskou rozvojovou agenturou z let 2019 v rámci programu Aid for Trade a 2021 v rámci programu United Nations Development Fund. Termín realizace: do 09/2022 Projekt je financován z programu Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

 

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html