AMSP ČR zahajuje projekt na podporu podnikání mezi ukrajinskými uprchlíky

AMSP ČR zahajuje projekt na podporu podnikání mezi ukrajinskými uprchlíky

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zahajuje nový projekt rozvojové spolupráce na pomoc ukrajinským uprchlíkům se vstupem na český pracovní trh. Projekt s názvem ROSE: „Road to self-employment for Ukrainians and other marginalized groups on the Czech labour market“ (česky: Cesta k samostatné výdělečné činnosti pro Ukrajince a další marginalizované skupiny na českém trhu práce) je zaměřen na zprostředkování znalostí v oblasti získání živnostenského listu a zahájení vlastních podnikatelských aktivit.

Česká republika přijala od začátku ukrajinské války téměř 460.000 ukrajinských uprchlíků. Takový počet vytváří intenzivní tlak na udržitelnou integraci uprchlíků do české společnosti i na trh práce. Ukrajinští uprchlíci se při hledání práce potýkají s různými překážkami, od neznalosti jazyka, přes problematické uznávání dosažené kvalifikace a nostrifikace vzdělání až po horší přístup k mateřským školám. Mnozí z uprchlíků před nuceným odchodem ze země však provozovali vlastní podnikatelskou činnost, vedli firmu nebo pracovali jako samostatně výdělečně činní řemeslníci a živnostníci a mají tak podnikatelské dovednosti a zkušenosti. Hlavním cílem tohoto projektu je proto posílení efektivní integrace válečných uprchlíků, imigrantů a podobně znevýhodněných skupin na český trh práce skrze umožnění zahájení vlastní podnikatelské činnosti či samostatné výdělečné činnosti.

Projekt ROSE je podpořen z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Sociální dialog a důstojná práce. Partnerem projektu je norská Asociace malých a středních podniků SME Norway. V rámci projektu bude zorganizována školící cesta do Norska, roadshow po vybraných městech České republiky s organizací vzdělávacích a konzultačních seminářů pro ukrajinské uprchlíky a dále vytvořeny informační materiály o možnostech podnikání v ČR.

V případě zájmu o více informací o projektu či zapojení se do národní školící roadshow kontaktujte manažerku projektu Mgr. Kristýnu Strnadovou na strnadova@amsp.cz.

 

 

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html