Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR)

Vše o asociaci AMSP ČR

Základní informace o asociaci a aktivitách

AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky byla založena v r. 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky (MSP), živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy.

 

 

Prostřednictvím odborných výborů je připomínkovým a podpůrným místem pro exportní politikuvýzkumvývoj a inovacefinancovánídaněsociální politikudotace a vzdělávání.

 

 

Hlavní aktivity směřuje asociace do devíti skupin malého a středního podnikání: digitalizace v podnikánízačínající podnikatelérodinné firmyřemeslníciženy v podnikáníobchodní provozovnymalé restauracedrobní pěstitelé a podnikatelé na venkověpodnikatelé 55+. Každá tato skupina je vlastním projektem asociace s vlastní webovou stránkou, sociálními sítěmi, aktivitami, partnery, rozpočtem, cílovou skupinou   a projektovým manažerem. Specifickými službami asociace jsou SOS útvar, který řeší šikanu drobných podnikatelů, nebo on-line poradny zaměřené na aktuální problematiku (EET, GDPR atd.).

Mezi naše důležité celoroční aktivity patří ročně desítky odborně vzdělávacích akcí (konference, semináře, webináře, podcasty, edukační videa), které jsou zdarma a jsou vedeny jednoduchým a praktickým způsobem. Na kvalitě našich akcí si zakládáme. Jak probíhají naše konference? Podívejte se např. na video z konference z února 2020 k EET (3. a 4. vlna) ZDEA nebo na krátký sestřih z naší největší akce roku, ze Dne podnikatelů ČR ZDE.

 

 

 

AMSP ČR vydává magazín Trade News, řadu podnikatelských manuálů a publikací, odborné zpravodaje (kupříkladu měsíční Zpravodaj hlavního projektu) a spravuje 13 portálů. Vyhlašuje každoročně soutěže o nejlepší rodinnou firmuzačínající podnikatele, podnikavé ženy, oceňuje nejlepší podnikatele na venkově, a poskytuje desítky záštit. Dáváme prostor firmám v prestižních časech televize jako je například Toulavá kamera.  Všechny díly naleznete ZDE. AMSP ČR cíleně shromažďuje veškerá data o segmentu MSP, vydává vlastní analýzy, spravuje statistiky a realizovala desítky nezávislých průzkumů. Disponuje tak nerozsáhlejší databankou mapující segment malého podnikání, kterou využívá jednak pro zpracování vlastních stanovisek a komentářů a jednak jsou k dispozici pro veřejné instituce, školy nebo média. Každoročně vyhlašuje program zaměřený na důležitou podnikatelskou oblast (Rok řemesel 2016Rok venkova 2017Rok rodinného podnikání 2018Rok digitálního podnikání 2019 a Rok malého podnikání 2020). Asociace je členem řady klíčových vládních či resortních poradních orgánů. AMSP ČR vede Legislativní radu MSP, programy ekonomické migrace, věnuje se průřezovým tématům jako je export, financování, inovace, výzkum a vývoj, monitoring dotací, zpravodajství z EU, má řadu národních i mezinárodních projektů spolupráce, spolupracuje s vybranými veletrhy a výstavami. AMSP ČR patří mezi nejcitovanější zástupce podnikatelů v médiích.

 

Rok malého podnikání 2020 – Hlavní projekt roku

 

 

 

V letošním roce se asociace zaměřila na zjednodušení a stabilizaci malého podnikání v ČR. Hlavním cílem projektu je růst. Projekt má 2 hlavní cílové skupiny: ŽIVNOSTNÍCI (rozvinout živnostenské podnikání, zjednodušit a stabilizovat podnikání, podpořit, aby se z živností stávaly malé podniky) a MALÉ PODNIKY (optimalizovat výrobní programy k finálnímu produktu a k vyšší přidané hodnotě zvýšit konkurenceschopnost). Hlavní témata projektu jsou: Legislativní a daňová podpora, rozvoj řemesel a podpora venkovadigitalizace a kybernetická bezpečnostrodinné podnikání jako stabilizátor národní ekonomiky, zaměstnanci jako klíčový faktor úspěchu firmy, export a jeho nové formy, inovace – nové technologie a kreativní průmysl.

 

Registrace rodinných podniků – nová aktivita AMSP ČR od 1. 3. 2020

 

Registr rodinných podniků České republiky vedený Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR odstartoval 1. března 2020. Registr je určen pro: Rodinné obchodní korporace, Rodinné živnosti. Jde o prokazování souladu s požadavky Definice rodinného podniku dle Usnesení vlády. Více informací o registraci naleznete ZDE.

 

 

Hlavní téma období  – COVID-19

 

Strategie udržitelnosti AMSP ČR

 

Společenská odpovědnost firem (CSR – Corporate Social Responsibility) je dobrovolný závazek firmy chovat se ohleduplně nejen ke společnosti, ale také k životnímu prostředí. Podle definice Zelené knihy, kterou vydala Evropská komise v roce 2001 je: Společenská odpovědnost firem dobrovolně integruje sociální a ekologické ohledy do podnikatelských činností firmy, a to ve spolupráci se zainteresovanými stranami podniku neboli stakeholdery. AMSP ČR se k tomuto konceptu hrdě hlásí 🙂

Naši BROŽURU STRATEGIE UDRŽITELNOSTI naleznete ZDE.

 

 

PODNIKATELÉ – JSME TU PRO VÁS!

X