Čeští zákazníci neznají rizika nákupu spotřebního zboží

Čeští zákazníci neznají rizika nákupu spotřebního zboží

Praha, 16. července 2014 – Rada kvality ČR, Řídící výbor Programu Česká kvalita a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR dnes seznámily veřejnost s výsledky průzkumu „Známe rizika nákupu spotřebního zboží?“.

TZ_kvalita.jpg

Z výsledků dotazování vyplývá, že čeští zákazníci nejsou dostatečně seznámeni se všemi zdravotními a bezpečnostními riziky, které může nákup spotřebního zboží přinést. Většina respondentů nejen nezná skupiny výrobků, které jsou z hlediska ohrožení zdraví nejrizikovější, ale v rozporu se skutečností se domnívá, že veškeré zboží před uvedením na trh prochází kontrolou ověřující splnění všech zákonných požadavků.

Za pozitivní výsledek, zejména pro firmy a jejich produkty oceněné v Programu Česká kvalita, je na druhé straně možné považovat důvěru respondentů ve značky kvality a ochotu řídit se těmito značkami při výběru zboží.

Zatímco problematika kvality a bezpečnosti potravin je téma, které získává čím dál více pozornosti veřejnosti, spotřební zboží zůstává jen na okraji zájmu. Přitom zdravotní rizika vyplývající z nákupu nebezpečných a neprověřených výrobků jsou minimálně stejná, jako u potravin. A informace z evropské databáze nebezpečných výrobků RAPEX naznačují, že jejich množství na českém trhu roste: Počet nebezpečných výrobků, které Česká obchodní inspekce do systému RAPEX nahlásila, vzrostl meziročně na trojnásobek!

„Ochrana spotřebitele je klíčovou prioritou ministerstva průmyslu a obchodu. V tomto smyslu jsem také pověřil nového ústředního ředitele ČOI zaktivizovat kontrolní činnost v oblasti nebezpečných výrobků,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. „Kontrolní činnost je však pouze jedním z mechanismů boje proti nekvalitním a nebezpečným výrobkům. Neméně důležitá je prevence, především vzdělávání kupujících v oblasti spotřebitelských práv a obecně lepší informovanost spotřebitelské veřejnosti. K aktivitám v této oblasti řadím i působnost nezávislých značek kvality, které mohou pomoci spotřebitelům v lepší orientaci při zodpovědném výběru,“ dodal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Nebezpečné výrobky na trhu se skutečně mohou stát časovanou bombou. Na rozdíl od potravin, kde se zdravotní problémy dostaví většinou bezprostředně po požití, se mohou následky na zdraví projevit až po několika letech.

„Většina zákazníků si myslí, že nákupem nekvalitního výrobku riskuje pouze jeho sníženou životnost, nebo horší funkčnost. Lidé jsou ochotni připustit zdravotní rizika maximálně u hraček, nebo pyrotechniky, ale například u textilu, který statistikám nebezpečných výrobků kraluje, žádná rizika pro své zdraví nevidí,“ okomentoval výsledky Jan Taraba, ředitel Národního informačního střediska podpory kvality.

Podle průzkumu skutečně považuje textilní výrobky za nebezpečné pouze 7 % respondentů, přitom podle databáze RAPEX je textil a oděvy jsou jednoznačně nejnebezpečnějším sortimentem a tvoří čtvrtinu (v minulosti až třetinu) všech nebezpečných výrobků na trhu! Stejného podílu dosahují i hračky.

Navíc, 68 % spotřebitelů se zcela mylně domnívá, že všechny výrobky prochází před uvedením na trh nezávislou kontrolou. Tento omyl samozřejmě vede k větší lehkomyslnosti při nákupu. Až na zákonem stanovené výjimky je ale kvalita a bezpečnost zboží deklarována pouze prohlášením výrobce či dovozce, v mnoha případech navíc obtížně dohledatelného či penalizovatelného.

Za pozitivní je naopak možné považovat znalosti dotazovaných o nákupu výrobků pro děti, kdy si riziko nákupu hraček uvědomuje 39% respondentů a u dětských botiček dokonce 95 %.

Jednou z cest, jak minimalizovat riziko nákupu nebezpečného výrobku, je dávat přednost produktům českých firem. Ty se v databázi RAPEX objevují jen zcela výjimečně. Podle průzkumu sice zákazníci spíše české výrobky preferují (37 %), oproti minulým průzkumům ale zastánců české cesty výrazně ubylo (až o polovinu). „Překvapilo nás, že pouze 9 % zákazníků dává při nákupu přednost malým rodinným firmám. Trend, odklonu od velkých firem a obchodních řetězců, který zaznamenávají kolegové v západní Evropě, k nám tedy zatím nedorazil. Přitom velká většina malých firem je schopna zákazníkům nabídnout nejen vynikající zboží a služby, ale i osobní přístup a splnění individuálních požadavků,“ říká Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

 Dobrou zprávou pro Program Česká kvalita, sdružující věrohodné nezávislé značky kvality na trhu, je zjištění, že naprostá většina zákazníků (89 %) by při nákupu preferovala výrobek označený značkou kvality. Podle téměř 3/4 respondentů dokonce mohou tyto značky snížit množství nebezpečných výrobků na trhu. Potenciál značek si uvědomují i podnikatelé, podle 88 % jsou využitelné i v marketingu, ale skutečný zájem o posouzení kvality výrobků je zatím ze strany českých výrobců a dodavatelů služeb malý. Brání mu zejména nízká informovanost o možnostech, jak oprávnění k užití značek získat.

„Pokud čeští podnikatelé vyhoví volání spotřebitelů a budou více využívat nezávislé značení kvality, budou z toho profitovat všichni: spotřebitelé získají možnost nakupovat bez rizika kvalitní a bezpečné výrobky a služby a podnikatelé zvýší podíl na tuzemském trhu i svůj profit,“ dodává Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR.

Průzkum realizovala agentura IPSOS v červnu 2014, na reprezentativním vzorku 619 respondentů.

Tisková zpráva ke stažení:

TZ_16_7_2014_Cesti_zakaznici_neznaji_rizika_nakupu_spotrebniho_zbozi.doc TZ_16_7_2014_Cesti_zakaznici_neznaji_rizika_nakupu_spotrebniho_zbozi.doc (94,00 KB)https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html