84. průzkum AMSP ČR: Covid-19 a změny v podnikání

84. průzkum AMSP ČR: Covid-19 a změny v podnikání

Metodologie kvantitativní části:

Cílová skupina: OSVČ a majitelé, jednatelé, ředitelé malých a středních podniků o velikosti 4-250 zaměstnanců
(rozdíly označovány v případě statistické významnosti na hladině 95 %)

Metoda sběru dat: Online dotazování

Sběr dat: 1.-15.2.2021

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 8 minut

Velikost vzorku: 188 podniků

Průzkum ke stažení zde:
Ipsos pro AMSP_Covid a Změny v podnikání

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Průzkum se uskutečnil za laskavé podpory partnerů projektu, společnosti ŠKODA AUTO a.s. a Komerční banka a.s.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html