Další uvolnění v programu ekonomické migrace

Další uvolnění v programu ekonomické migrace

MZV ČR v posledním květnovém týdnu 2020 informovalo v návaznosti na předchozí informace o dalším částečném uvolnění programů cílené ekonomické migrace v následující podobě:

  • na ZÚ Kyjev, ZÚ Kišiněv, ZÚ Sofie, ZÚ Tel Aviv, ZÚ Ankara a GK Istanbul budou moci být podávány nové žádostiv rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a v rámci Programu klíčový a vědecký personál;
  • na ZÚ Kišiněv budou moci být podávány nové žádosti v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec, avšak pouze za předpokladu, že se jedná o cizince, kteří budou na území ČR vykonávat zdravotnické povolání nebo pracovat v sociálních službách (jedná se výlučně o zaměstnání v následujících oborech dle klasifikace CZ-ISCO: 5321, 5322, 5329 a 83223);
  • budou obnovena řízení (resp. bude pokračováno v řízení) o žádostech podaných na těchto ZÚ/GK, která byla zahájena (resp. žádosti nabrány) v době před přerušením vízové činnosti dne 14. 3. 2020

 

Z hlediska žadatelů o zařazení do programů a jejich zahraničních uchazečů to znamená, že bude pokračováno v řízeních o žádostech nabraných přes Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program klíčový a vědecký personál před 14. 3. 2020 a v řízeních nabraných před 14. 3. 2020 na ZÚ Kišiněv přes Program kvalifikovaný zaměstnanec.

V první řadě budou pozváni k podání žádosti žadatelé, kteří byli do uvedených programů zařazeni už před 14. 3. 2020, ale kvůli přerušení vízové činnosti již nebyli vyzváni k předložení žádosti.

Ostatní vízová agenda
V souvislosti s částečnou obnovou vízové agendy na ZÚ Kyjev, ZÚ Kišiněv, ZÚ Sofie, ZÚ Tel Aviv, ZÚ Ankara a GK Istanbul dále dojde s účinností od 1. 6. 2020 mj. k obnově příjmu nových žádostí o dlouhodobá i krátkodobá víza za účelem sezónního zaměstnání a schengenská za účelem zaměstnání pro pracovníky do potravinářské výroby.

Vízová centra na Ukrajině
Prozatím zůstávají z rozhodnutí příslušných orgánů Ukrajiny uzavřena, vše bude tedy prozatím probíhat napřímo přes ZÚ Kyjev.

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html