Dotace na specifické vzdělávání zaměstnanců – EDUCA

Dotace na specifické vzdělávání zaměstnanců – EDUCA

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost probíhá výzva č. 60 Další profesní vzdělávání
zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu – EDUCA, která se zaměřuje na podporu specifického
vzdělávání.

Hlavním cílem podpory je prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a
zaměstnavatelů přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných CZ – NACE.

Žádosti je možné podávat od 3. května 2010.

Ukončení příjmu žádostí:

a) projektové žádosti v režimu veřejné podpory podle dočasného rámce: 31. srpna 2010 12.00
hod.
  

b) projektové žádosti v režimu podpory de minimis a veřejné podpory dle blokové výjimky: 31.
října 2011 12.00 hod.

Další informace naleznete zde.amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html