EUREKA – aktuální výzvy pro MSP

EUREKA – aktuální výzvy pro MSP

Multilaterální výzva EUREKA, do které jsou, kromě ČR, zapojeny tyto země: Chile, Francie, Izrael, Španělsko, Švédsko a Turecko. Chile se stalo v červenci 2017 přidruženou zemí programu EUREKA, což umožňuje výrazné posílení spolupráce s touto zemí, jediným latinskoamerickým státem momentálně zapojeným do EUREKA Network. Chile představuje rozvinutý trh směřující k pokročilým technologiím a nabízí tak veliký potenciál pro spolupráci s českými subjekty. Výzva je otevřena do 25. ledna 2018. Plné znění stávající výzvy naleznete zde.

Výzva pro Podunajský region – Danube region call for projects. Do této výzvy jsou zapojeny státy: Česká republika, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko. Uzávěrka je 28. 3. 2018. Více informací najdete zde.

Zdroj: https://www.enterprise-europe-network.cz/podpora-inovaci-temata/financovani-a-dotacni-poradenstvi/eureka-aktualni-vyzvy-pro-msphttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X