Francouzské předsednictví informovalo výbory Evropského parlamentu o svých prioritách

Francouzské předsednictví informovalo výbory Evropského parlamentu o svých prioritách

V pondělí 24. ledna 2022 zahájili zástupci francouzské vlády tradiční představování priorit předsednictví Rady ve výborech Evropského parlamentu. Hned v pondělí se zúčastnil jednání Výboru pro mezinárodní obchod (INTA) ministr pro zahraniční obchod a ekonomickou atraktivitu Franck Riester, kterému europoslanci zdůraznili potřebu zajistit pokrok v projednávání nových legislativních návrhů týkajících se zahraničních subvencí a ochrany EU proti ekonomickému nátlaku třetích zemí. Poslanci Evropského parlamentu francouzské předsednictví vyzvali k pokračování ve vyjednáváních o dohodě o volném obchodu s Chile a k užším obchodním vztahům s Tchaj-wanem. Na úterním jednání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) byla přítomna ministryně průmyslu Agnès Pannier-Runacherová, která kladla důraz na problematiku uvolnění plného potenciálu vnitřního trhu v souladu s digitální a zelenou transformací, dodržování pravidel hospodářské soutěže a ochranu spotřebitelů před nebezpečnými výrobky. Ministr pro digitální transformaci Cédric O pak zopakoval vůli dosáhnout finálního schválení návrhů nařízení o digitálních trzích (DMA) a nařízení o digitálních službách (DSA) během francouzského předsednictví. Představování priorit předsednictví ve výborech Evropského parlamentu bude pokračovat v následujícím týdnu. Podrobnější informace jsou k dispozici zde.

Zdroj: MPOamsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html