Hospodářský přehled České republiky 2010

Hospodářský přehled České republiky 2010

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) představila 6. dubna 2010 v Praze Hospodářský
přehled České republiky 2010.

OECD adresuje České republice jasná poselství a doporučení, týkající se zejména střednědobých výzev, a podněcuje
českou vládu k implementaci ambiciózní střednědobé konsolidační strategie, k diverzifikaci rizik ve
zdravotnictví a důchodovém systému, k posunu k většímu využívání nepřímých daní, k lepší koordinaci
daňových a dávkových politik, ke snížení rigidit na trzích produktů a práce a k pokroku v regulatorní
reformě.  

Více informací na  http://www.oecd.org/document/36/0,3343,en_2649_34569_44927396_1_1_1_37443,00.html).

Hospodářský přehled ČR 2010 OECD Hospodářský přehled ČR 2010 OECD (1,03 MB)https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html