Indická vláda má připraveny aktuální investiční pobídky pro české firmy

Indická vláda má připraveny aktuální investiční pobídky pro české firmy

Dne 2. 9. 2020 proběhl virtuální kulatý stůl za účasti zástupců vlády ČR a vlády indického státu Karnataka, kde AMSP ČR reprezentoval Ing. Libor Musil, místopředseda představenstva. Debaty se zúčastnilo několik desítek českých a indických firem. Místní vláda státu Karnataka má připravené aktuální investiční pobídky pro naše investory. Naše firmy, které budou v Bangalore a okolí investovat, mohou čerpat podporu jak z místních zdrojů, tak od české vlády. Ministerstvo průmyslu a obchodu má připravený balíček, kterým bude podporovat nájem v českém inkubátoru v Bangalore, kde je i kancelář CzechTrade a Honorární konzulát. Naším cílem je tuto pomoc ještě rozšířit pro nájem výrobních a skladovacích hal. Export ve vzdálenějších teritoriích se dá dnes efektivně realizovat pouze v případě, že je v lokalitě vybudováno silné vlastní zastoupení a zaměstnáni místní lidé. Za českou stranu se kulatého stolu zúčastnil velvyslanec ČR v Indii Milan Hovorka, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martina Tauberová a Libor Musil za AMSP ČR jako organizátora inkubátoru a www.czechindustrialcluster.com . Cestu etablování české firmy LIKO-S v Indii představil Jan Musil, CEO LIKO-S India ltd.

Fotografie:X