Informace o existujících nástrojích pro malé a střední podniky podnikajících v zahraničí

Informace o existujících nástrojích pro malé a střední podniky podnikajících v zahraničí

Evropská komise vybízí všechny obchodní aktéry k aktivnějšímu využívání nástrojů v podobě bezplatných on-line
průvodců a informací zveřejněných na níže uvedených webových stránkách. Informace zveřejněné na těchto
stránkách mohou malým a středním podnikům napomoci ke značným finančním i časovým úsporám, zatím však o jejich
existenci ví a aktivně je využívá pouze hrstka firem.

Východiskem pro získání těch správných informací pro podnikání na trzích třetích zemí (mimo EU) jsou tyto tři webové
stránky EU:

 • MADB (Market Access Database — Databáze přístupu na trhy třetích zemí): Průvodce exportérů co se
  týče cel, dovozních formalit, statistik, obchodních překážek a dalších kontaktů. Může sloužit např. pro primární
  analýzu daného trhu: http://madb.europa.eu/
 • European Small Business Portal (Evropský portál pro malé podniky): Přístup k veškerým relevantním
  informacím, které EU dává k dispozici o MSP a pro MSP, např. praktické rady, místní kontaktní místa či odkazy na
  vytváření sítí (pozn.: dostupný rovněž v české jazykové mutaci): http://ec.europa.eu/small—business/index_cs.htm
 • Your Europe — Business (Vaše Evropa — Podniky): Souhrnné informace a on—line služby státní správy
  pro firmy, které chtějí podnikat v jiném státě (pozn.: dostupný rovněž v české jazykové mutaci): http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_cs.htm


amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html