Informace o prodloužení pobytu zahraničních pracovníků

Informace o prodloužení pobytu zahraničních pracovníků

Dne 24. 8. 2020 vláda schválila další prodloužení doby pobytu pro držitele krátkodobých pracovních víz s dobou platnosti končící po 12. 3. 2020. Ti tak budou moci za stanovených podmínek zůstat v ČR až do 16. 11. 2020.

Níže je uveden celý text daného usnesení.


 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. srpna 2020 č. 875

o přijetí opatření v souvislosti s epidemiologickou situací ve světě.

 

Vláda stanoví s účinností ode dne 16. září 2020 od 00:00 hod do 16. listopadu 2020, že

  1. za podmínky, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení základního pracovněprávního vztahu či uzavře nový pracovněprávní vztah bezprostředně navazující na předchozí pracovněprávní vztah, a to tak, aby tento trval po dobu platnosti tohoto opatření, se doba platnosti povolení k zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, které bylo vydáno s datem uplynutí doby platnosti od 12. března 2020 do 16. listopadu 2020, prodlužuje tak, že skončí nejpozději dnem 16. listopadu 2020,

 

  1. cizinci uvedení v bodě 1 tohoto usnesení, kteří na území České republiky pobývali v době od 12. března 2020 na základě krátkodobého víza za účelem zaměstnání nebo za účelem sezónním, víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónním nebo na základě mimořádného pracovního víza, jsou povinni vycestovat z České republiky nejpozději do 16. listopadu 2020.

 

Ing. Andrej Babiš, v. r. předseda vládyX