Informace pro chemiky: REACH & CLP 2010 – Zásadní rok pro registraci a oznámení chemických látek. Jednejte ihned!

Informace pro chemiky: REACH & CLP 2010 – Zásadní rok pro registraci a oznámení chemických látek. Jednejte ihned!

Rok 2010 je zásadní  z hlediska plnění povinností stanovených nařízeními REACH a CLP. V tomto roce
musí výrobci a dovozci chemických látek registrovat v souladu s nařízením č. 1907/2006 REACH chemické
látky,  které mají stanoven termín registrace 30.11.2010.

V souladu s  nařízením č. 1272/2008 CLP musí firmy  nově klasifikovat, balit a  označovat
chemické látky v termínu do 1.12.2010 a v termínu do 3.1.2011 oznámit
Evropské agentuře pro chemické látky pro stanovené látky určité informace.

Implementace obou nařízení ve firmách je velmi náročná z hlediska provedení i vynaložených nákladů, průměrné
odhadované náklady na registraci jedné látky dosahují částky 1,5 mil. Kč.   

Partnerská roganizace AMSP ČR – Svaz chemického průmyslu ČR (www.schp.cz ) pomáhá
svým členům především formou předávání informací a formou školení, či placených služeb poskytovaných dceřinou
společností ReachSpektrum, s.r.o.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html