Investice podniků do klimatické tranzice prostřednictvím klimatických voucherů

Investice podniků do klimatické tranzice prostřednictvím klimatických voucherů

Iniciativa Změna k lepšímu vypracovala specifikaci pro Klimatické vouchery vhodné pro veřejnou podporu. Klimatické Vouchery mají potenciál zintenzivnit zapojení soukromého sektoru do transformace a nasměrování investic podniků do klimatické tranzice. Pomohou identifikovat příležitosti k implementaci disruptivních business modelů a snížení environmentálních a sociálních dopadů podniků. Ve svých důsledcích také povedou ke zvýšení zájmu o energeticky efektivní, šetrné a cirkulární technologie, jako jsou obnovitelné zdroje, zadržování a využívání dešťové a odpadní vody, nízkoemisní doprava a další inovace.

Klimatické vouchery propojují MSP s poskytovateli konzultační podpory s cílem identifikovat a podpořit příležitosti pro zavedení nových technologií, změny business modelu, redesignu produktů či služeb ap. v souladu s cíli European Green Deal, Recovery and Resilience Facility (RRF) na podporu klimatické tranzice české ekonomiky.Měli byste o takovou podporu zájem? A jak by podle vás měla být nastavena?
Váš názor prosím uveďte
ZDE.


 

Autor Klimatických voucherů:

 

 https://www.viva-awa.com/sextoysindelhi https://www.sexvibrators.in/about_us
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X