JAK FUNGUJE WEBINÁŘ

JAK FUNGUJE WEBINÁŘ

1.    Průběh webináře:

Účast na webináři je realizována přes běžný internetový prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla Firefox). Účastníci vidí lektora na obrazovce svého PC nebo notebooku a současně sledují obsah jeho monitoru jako připravenou prezentaci, webové stránky nebo jiné dokumenty. Jednotlivé aktivity jsou doplněny různými interaktivními anketami a cvičeními.

V průběhu akce mají účastníci prostor pro dotazy prostřednictvím chatu nebo se mohou přímo dotazovat za použití mikrofonu. Webináře přináší účastníkům značné úspory času a nákladů. Dále umožňují účastnit se vzdálených vzdělávacích aktivit za běžných okolností nedostupných.

 

2.    Postup registrace na webinář:

Po vyplnění přihlašovacího formuláře obdržíte automatickou informaci o zaregistrování. Následně vám budou zaslány veškeré informace na pořádanou akci. Jeden den před vlastní akcí obdržíte email s návodem na přihlášení na webinář včetně postupu, jak si otestovat počítač a ověřit, že obsahuje vše potřebné pro účast. Celý postup je velice jednoduchý a bez větších problémů jej zvládne i začátečník.


3.    Požadavky na hardware a software:

Účast na webináři je podmíněna vhodným hardwarem a softwarem. Každý účastník je povinen si řádně prověřit, že tyto základní podmínky splňuje. V opačném případě to může výrazně snížit přínos nebo kompletně znemožnit účast. V případě, že dojde k nahlášení problému v dostatečném předstihu, naši specialisti vám pomohou problémy odstranit.


4.     Hardwarové a softwarové vybavení:

 • internetový prohlížeč – Internet Explorer 6 a vyšší, Mozilla Firefox 2 a vyšší nebo Google Chrome
 • reproduktory nebo sluchátka
 • mikrofon (není podmínkou)
 • webovou kameru (není podmínkou)
 • minimální rychlost připojení k internetu – Účast na webináři je podmíněna dostatečnou rychlostí připojení k internetu. Každý účastník je povinen si řádně prověřit, že tuto podmínky splňuje. V opačném případě to může výrazně snížit přínos z účasti na akci nebo ji přímo znemožnit. Minimální rychlost připojení k Internetu pro absolvování webináře je 256 kb/s a to pro odesílání i přijímání dat (odpovídá to přibližně rychlosti potřebné pro telefonování přes Skype včetně zapnutého videa). Pokud si nejste jistí rychlostí svého připojení k Internetu, můžete si tuto rychlost změřit zdarma na webových stránkách jako Rychlost.cz nebo Speedmeter.cz

 

5.    Webináře – Přínosy a úspory pro účastníky

Celoživotní vzdělávání se stalo v dnešní informační společnosti pro většinu profesí nezbytností. Zaměstnanci, vedoucí pracovníci i podnikatelé se účastní řady školení a kurzů, které zvyšují jejich odbornost a konkurenceschopnost. Této potřebě dalšího vzdělávání však často bývají překážkou časové nebo finanční omezení.

Webináře představují moderní alternativu ke klasickým fyzickým školení, jenž může účastníkům poskytnout některé zcela nové možnosti a výhody.

           

Přínosy a úspory pro účastníky webinářů

 • Nezávislost na místě – účastníci mohou webinář absolvovat z kteréhokoliv místa v ČR, a to z domova, z kanceláře nebo třeba z hotelu na služební cestě. Tímto se otevírají zcela nové příležitosti účastnit se školení či kurzů, které by byly za normálních okolností zcela nedostupné. Má-li účastník doma malé děti, je pohybově omezený a nebo v den konání právě onemocněl, může webinář absolvovat z domova.
 • Efektivní využívání času – pro účast na webináři odpadá potřeba cestovat. Cestování je značně neproduktivní činnost a v mnoha případech ubírá dokonce více času než samotné školení. Takto ušetřený čas lze například využít pro hlubší pochopení učiva a praktickou aplikaci získaných poznatků.
 • Úspory nákladů na cestovné se pohybují řádově od desítek po tisíce Kč za každý jednotlivý webinář. K tomu je nutné v některých případech dále připočíst náklady za ubytování. Z hlediska společenské zodpovědnosti cestování silně zatěžuje životní prostředí a zvyšuje i riziko dopravních nehod.
 • Interaktivita – webinář není pouze pasivní formou vzdělávání jako např. elearning nebo výukové programy na CD. Jedná se o plnohodnotnou vzdělávací alternativu.
 • Webinář lze kdykoliv opakovat bez dalších nákladů – pro potřeby oživení probíraného tématu nebo dohledání některého důležitého detailu si může účastník podle potřeby přehrát videozáznam z webináře.
 • Pocit většího bezpečí prostředí webináře je pro účastníky s introvertní povahou méně stresující než fyzické školení. Řada lidí se při fyzickém školení ve skupině neptá a to přesto, že by chtěli. Chybí jim k tomu odvaha vystoupit na veřejnosti. Při  webinářích tento problém zcela odpadá. Nehledí se na věk, rasu ani tělesné postižení.

Ke stažení zde:
JAK_FUNGUJE_WEBINAR.doc JAK_FUNGUJE_WEBINAR.doc (40,50 KB)amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html