Jak posoudit výkonnost rodinných firem?

Jak posoudit výkonnost rodinných firem?

Pár týdnů před ostrým startem Roku rodinného podnikání 2018, který organizuje AMSP ČR, vychází ve spolupráci asociace a Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci (TUL) publikace Typologie rodinného podnikání. Mimo analýzy ukotvení rodinného podnikání v naší legislativě autoři poprvé  navrhují metodický postup pro posouzení vitality rodinných firem. Vychází se přitom z administrativně-právních, psychologických, manažerských i finančně-ekonomických kritérií. TUL patří společně s VŠE, VŠFS, ZČU, VŠTE a ČVUT mezi hlavní akademická pracoviště, která se v úzké kooperaci s AMSP ČR aktivně zapojují do přípravy studijních programů a předmětů zaměřených na MSP nebo rodinné podniky.

Publikace ke stažení zde:
Typologie rodinného podnikání v elektronické podobě

Karel Havlíček: Recenze publikace
Rodinné podnikání se začíná stávat důležitým tématem tuzemské ekonomiky. Rodinné
firmy se stále častěji stávají cílovou skupinou tuzemských médií, politici přebírají
aspekty správy rodinných podniků jako vzor pro celé hospodářství a ekonomové se
snaží porovnávat jejich výkonnost a vliv na společnost. Nástupnictví, správa rodinného
majetku nebo třeba svěřenecký fond se začínají stávat běžnými termíny, které s ohledem
na první generační výměnu začínají zajímat poradenské firmy, právní kanceláře
i bankéře. Velmi důležitou úlohu začínají sehrávat rovněž univerzity, které nejenže
zavádějí studijní programy a specializace, zaměřené na rodinné podnikání, ale začínají
rovněž provádět jejich výzkum, včetně mezinárodních analýz.
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se jako hlavní zástupce
rodinných firem v České republice dlouhodobě snaží koordinovat aktivity organizací,
které na ně mají vliv. Současně vytváří pro rodinné podniky legislativní zázemí, provádí
nezávislá šetření, sjednocuje statistiku, vyhodnocuje nejlepší rodinné podnikatele a trvale
je medializuje.
Velmi proto oceňujeme publikační počin Typologie a hodnocení vitality rodinného
podnikání, který vychází v předvečer nejvýznamnější podnikatelské akce roku 2018,
který bude asociací vyhlášen jako Rok rodinného podnikání. Autoři odborného textu
v první části detailně analyzovali současný stav ukotvení rodinného podnikání v českém
právním prostředí, v důsledku čehož následně navrhli typologii rodinného podnikání,
a to jak z hlediska právní formy, tak z hlediska předmětu podnikání. Velmi cenná je
rovněž druhá část publikace, v rámci které autoři navrhují hodnocení vitality rodinných
podniků. Dlouhý životní cyklus, vyšší výkonnost nebo schopnost přežít vážné ekonomické
krize jsou všeobecně považovány za signifikantní znaky rodinných firem. Snaha
navrhnout metodický postup pro posouzení jejich skutečné vitality je proto velmi důležitým
krokem pro hodnocení jejich úlohy v ekonomice. V posouzení, které je navrženo
na bázi tří hodnotících modulů jsou přitom respektována jak administrativně-právní,
tak psychologická, manažerská i finančně-ekonomická kritéria.
Publikace tak má ambici stát se v Roce rodinného podnikání 2018 důležitým a věrohodným
dokumentem pro diskusi o významu rodinného podnikání a úpravě jeho definice
v českém právním prostředí.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA,
předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

 

 

Štítky:


https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html