Jeremy Rifkin: Green Deal: Strašák, nebo jedinečná šance?

Jeremy Rifkin: Green Deal: Strašák, nebo jedinečná šance?

Dovolujeme si Vás informovat o možnosti zakoupení knihy: „Jeremy Rifkin: Green Deal: Strašák, nebo jedinečná šance?“ Úvodní slovo v této knize má Mgr. Ing. Jiří Kůs, člen AMSP ČR  a člen Legislativní rady MSP. Jeremy Rifkin předpověděl nástup třetí průmyslové revoluce opřené o nové informační a komunikační technologie. S velkým předstihem definoval význam nanotechnologií. Nyní vlivný americký ekonom a vizionář Jeremy Rifkin dokládá nevyhnutelnost dekarbonizace, decentralizaci v energetice a nástup nových ekonomických systémů šetrných k životnímu prostředí. Green Deal je povinnou četbou pro všechny, kdo v Zelené dohodě pro Evropu spatřují výjimečnou příležitost i „mrtvého koně“, jak se nedávno vyjádřil bývalý český ministr životního prostředí (!)…

Nezbytnost proměny hospodářských systémů, opřených dosud o fosilní paliva, dokládá Rifkin na řadě konkrétních případů. Okrajově zmiňuje i ten, který nyní musí akutně vyřešit celá Evropa: odstřižení se od závislosti na ruském plynu i ropě. A přestože to bude zřejmě znamenat zpomalení procesu dekarbonizace (včetně udržení provozu uhelných tepláren), intenzivněji než kdykoliv v minulosti vyvstává potřeba alternativních, obnovitelných zdrojů energie.

Ve svém novém titulu Rifkin předkládá možnosti, jak řešit klimatické změny transformací globální (i lokální) ekonomiky. Její jednotlivá odvětví mohou přejít z fosilních paliv na udržitelnou solární a větrnou energii – nejde přitom o újmu nebo trpký úděl, jak často slyšíme i od českých politiků, ale naopak výjimečnou příležitost. Klíčovou roli v této proměně sehrají informační technologie a „chytrá“ řešení.

The Green New Deal přinese podle Rifkina změnu organizace práce, vznik nových profesí a oborů a bude mít i zásadní dopad na proměnu hodnot a priorit ve společnosti.

Kniha je doplněna texty řady tuzemských odborníků: ekonomky Danuše Nerudové z Mendelovy univerzity, geologa a environmentálního experta Jakuba Hrušky, podnikatele a vizionáře Jiřího Kůse, jenž Rifkina pro Česko objevil, Štěpána Chalupy z Komory obnovitelných zdrojů energie nebo Dagmar Milerové-Práškové z Institutu cirkulární ekonomiky.

Součástí je výběr aktivit a projektů z České republiky, jež jsou úspěšnou reakcí na evropský Green Deal.

Překlad: Alžběta Polišenská
Počet stran: 238
Cena: 400 Kč
Vyšlo: 14. prosince 2021
ISBN: 978-80-908015-3-0


Knihu je možné koupit ZDE.


 

V případě dotazů kontaktujte infolinku na tel.: +420 731 572 782 nebo e-mailu: chci@biobooks.cz.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html