Konference „ZMĚNY V ŘÍZENÍ PODNIKŮ V POSTKRIZOVÉM OBDOBÍ“

Konference „ZMĚNY V ŘÍZENÍ PODNIKŮ V POSTKRIZOVÉM OBDOBÍ“

Tuto odbornou konferenci pořádá Vysoká škola finanční a správní pořádá za partnerství AMSP ČR, pod záštitou ministra
průmyslu a obchodu Vladimíra Tošovského a ve spolupráci s Českou národní bankou. Konference se uskuteční dne
26. května 2010 od 9:00 h v Kongresovém centru České národní banky, Senovážné
náměstí 30, Praha 1.

Odborným garantem konference je Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA –  místopředseda představenstva Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a ředitel Institutu financí a managementu VŠFS. Manažerkou konference
je Ing. Pavla Břečková, Ph.D., členka představenstva AMSP ČR. 

Účast na konferenci je zaregistrovaným účastníkům poskytnuta zdarma, zájemci se mohou
registrovat zde: http://www.vsfs.cz/zmenyvrizeni/?id=1489  do 19. 5.
2010.

Pro zájemce z řad účastníků konference pokračuje workshop 27. května 2010 na VŠFS, Estonská 500, Praha 10.
Podrobnější průběžně aktualizované informace o programu a příspěvcích naleznete na www.vsfs.cz/zmenyvrizeni .

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html