Legislativní návrhy

Číslo předpisu/zákonaNázev předpisu/zákonaNavrhované zněníStanovisko AMSP ČRDatum odesláníDokumenty/přílohy
č. 201/2012
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Navrhované zněníPřipomínky1.6.2023
Důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtůNavrhované zněníPřipomínky29.5.2023Důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejůNavrhované zněníPřipomínky24. 5.2023Důvodová zpráva
bez číslaDvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2024 a střednědobý výhled jejího financování v letech 2025-2026Výhled
Plán
16.5.2023
Důvodová zpráva
bez číslaProgram podpory malých prodejen na venkově "OBCHŮDEK 2021+"Navrhované zněníPřipomínky11.4.2023
bez číslaAntibyrokratický balíček IINavrhované zněníPřipomínky15.3.2023
bez číslaNávrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynechNavrhované zněníPřipomínky7.3.2023Důvodová zpráva
č. 194/2009Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisůNavrhované zněníPřipomínky27.2.2023Důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kWNavrhované zněníPřipomínky18.1.2023
bez číslaNávrh zákona o hromadném řízení Navrhované zněníPřipomínky18.1.2023
č. 372/2011Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů Navrhované zněníPřipomínky18.1.2023
375/2022Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůNavrhované zněníPřipomínky3.1.2023
bez číslaNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbovánNavrhované zněníPřipomínky29.12. 2022
bez číslaNávrh zákona o lobbováníNavrhované zněníPřipomínky29.12.2022
č. 567/2006Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisůNavrhované zněníPřipomínky9.12.2022
bez číslaNávrh zákona o účetnictví Navrhované zněníPřipomínky8.12.2022
č. 435/2004 -
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Navrhované zněníPřipomínky8.12.2022
č. 182/2006Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Navrhované znění
Připomínky5.12.2022
bez číslaNávrh nařízení vlády o poskytování příspěvku v době částečné práceNavrhované zněníPřipomínky28.11.2022
bez číslaVýroční zpráva o implementaci Strategie podpory MSP v ČR za rok 2021 Navrhované zněníPřipomínky25.11.2022
č. 193/2009 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů Navrhované zněníPřipomínky18. 10.2022
č. 173/1995Postup realizace stanovení priority nákladních vlaků v mimořádném obecném zájmu pro přepravu nákladu k zajištění chodu národního hospodářství a základních potřeb obyvatelstva České republiky v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisůNavrhované zněníPřipomínky17. 10.2022
č. 262/2006Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyNavrhované zněníPřipomínky11. 10.2022
č. 221/2019Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisůNavrhované zněníPřipomínky26. 9.2022
bez číslaNávrh vyhlášky o nikotinových sáčcích bez obsahu tabákuNavrhované zněníPřipomínky16.8.2022
bez číslaAntibyrokratický balíček I. Navrhované zněníPřipomínky12.8.2022
bez číslaNávrh nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce Navrhované znění11.8.2022
č. 511/2021 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů Navrhované znění1.8.2022
bez číslaNávrh poslanců Heleny Válkové, Davida Kasala, Karla Raise, Aleny Schillerové a dalších, na vydání zákona o ochránci práv dětí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochránci práv dětí) (sněmovní tisk č. 262)Navrhované zněníZásadní připomínky14.7.2022Důvodová zpráva
č. 344/2012Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb.Navrhované zněníDůvodová zpráva14.7.2022
č. 92/2012 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů Navrhované znění13.7.2022
bez číslaNávrh vyhlášky o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacíchNavrhované znění13.7.2022Důvodová zpráva
č. 236/2022 Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023Navrhované znění12.7.2022
bez číslaNávrh vyhlášky o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních ochranných opatření Navrhované znění12.7.2022
bez číslaNávrh vyhlášky o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Blatná a vymezení konkrétních ochranných opatření Navrhované znění12.7.2022
bez číslaAkční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024 Navrhované znění30.6.2022Důvodová zpráva
č. 241/2012 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 241/2012 Sb., o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů
Navrhované znění22.6.2022
bez číslaNávrh vyhlášky o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítě a rozsahu a formě předávání informací o narušeníNavrhované znění22.6.2022
bez číslaNávrh zákona o správě voleb Navrhované zněníZásadní připomínky21.6.2022Důvodová zpráva
č. 458/2000Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů - Navrhované zněníZásadní připomínky20.6.2022Důvodová zpráva
č. 465/2012 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, ve znění vyhlášky č. 404/2017 Sb.Navrhované znění9.6.2022Důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o vzoru průkazu inspektora Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitroNavrhované znění9.6.2022Důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro Navrhované znění9.6.2022Důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitroNavrhované znění9.6.2022Důvodová zpráva
č. 565/1990Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůNavrhované znění9.6.2022Důvodová zpráva
č. 254/2001Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Navrhované znění26.5.2022Důvodová zpráva
č. 565/2020 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřinyNavrhované znění26.5.2022Důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelůNavrhované znění26.5.2022Důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona o ochraně oznamovatelůNavrhované znění26.5.2022Důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další související zákonyNavrhované zněníZásadní připomínky26.5.2022Důvodová zpráva
č. 589/1992Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyNavrhované zněníZásadní připomínky20.5.2022
č. 155/1995 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Navrhované zněníZásadní připomínky14.5.2022Důvodová zpráva
č. 2/2015 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče – 12.5.2022
Navrhované znění14.5.2022Důvodová zpráva
bez číslaNávrh nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2021 Navrhované znění11.5.2022Důvodová zpráva
č. 53/2014Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 53/2014 Sb., o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách. Navrhované znění11.5.2022Důvodová zpráva
č. 118/2000Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Navrhované znění11.5.2022Důvodová zpráva
bez číslaHlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2023Navrhované zněníZásadní připomínky11.5.2022Důvodová zpráva
bez číslaPřezkum účinnosti regulace (ex post RIA) a s tím související návrh změn Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a Statutu Legislativní rady vlády Navrhované zněníZásadní připomínky10.5.2022Důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí)Navrhované zněníZásadní připomínky5.5.2022Důvodová zpráva
bez čísla2. implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030 (pro roky 2022-2025) Navrhované zněníZásadní připomínky4.5.2022Důvodová zpráva
č. 511/2021Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb. Navrhované znění28.4.2022
č. 258/2000Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů Navrhované znění20.4.2022Důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Blanský lesNavrhované znění14.4.2022Důvodová zpráva
bez číslaNávrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Blanský lesNavrhované znění14.4.2022Důvodová zpráva
č. 187/2018Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamuNavrhované znění12.4.2022
č. 37/2021Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelůNavrhované zněníZásadní připomínky 11.4.2022Důvodová zpráva
č. 165/2012 Návrh poslanců Ivana Adamce, Radima Fialy, Romana Kubíčka, Michala Kučery, Ondřeje Lochmana, a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 186)Navrhované zněníZásadní připomínky4.4.2022
bez číslaNávrh nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnostiNavrhované znění1.4.2022Důvodová zpráva
č. 85/2008Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 270/2013 Sb.Navrhované znění1.4.2022Důvodová zpráva
bez číslaNávrh nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti Navrhované znění31.3.2022Důvodová zpráva
bez číslaZhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje proti korupcí na roky 2021 a 2022Navrhované znění22.3.2022Důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona proti šíření teroristického obsahu onlineNavrhované znění18.3.2022Důvodová zpráva
č. 165/2012 Návrh poslanců Karla Havlíčka, Aleny Schillerové, Jany Pastuchové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 153)Navrhované zněníZásadní připomínky15.3.2022
č. 383/2012Návrh poslanců Richarda Brabce, Kláry Dostálové, Jany Pastuchové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 154)Navrhované zněníZásadní připomínky15.3.2022
č. 235/2004Návrh poslanců Aleny Schillerové, Richarda Brabce, Pavla Růžičky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 158) Navrhované zněníZásadní připomínky15.3.2022
bez číslaNávrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazůNavrhované zněníZásadní připomínky15.3.2022
bez číslaNávrh vyhlášky o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění covid-19 Navrhované zněníZásadní připomínky15.3.2022
č. 143/2001Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisůNavrhované znění28.2.2022Důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o pěstování a zpracování rostlin konopí pro léčebné použitíNavrhované znění26.1.2022Důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky, kterou se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti čísel mezi podnikateli, včetně souvisejících postupů a lhůt, zásady pro účtování ceny v souvislosti s přenositelností čísel, technické a organizační podmínky pro realizaci změny poskytovatele služby přístupu k internetu mezi podnikateli a podrobnosti pro přenesení čísla a změny poskytovatele přístupu k internetu za využití vzdáleného přístupu (vyhláška o přenositelnosti čísel a o změně poskytovatele služby přístupu k internetu)
Navrhované znění29.12.2021Důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojeníNavrhované znění29.12.2021Důvodová zpráva
č. 13/2005Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisůNavrhované zněníZásadní připomínky29.12.2021Důvodová zpráva
č. 586/1992 Návrh poslanců Jana Hrnčíře, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 53)
Navrhované zněníZásadní připomínky8.12.2021
č. 586/1992Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 52)
Navrhované zněníZásadní připomínky8.12.2021
č. 586/1992Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 23) Navrhované zněníZásadní připomínky8.12.2021
č. 376/2011Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění Navrhované znění7.12.2021
č. 352/2014 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024Navrhované zněníZásadní připomínky22.11.2021Důvodová zpráva
č. 104/1997Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisůNavrhované zněníZásadní připomínky12.11.2021Důvodová zpráva
č. 329/2020 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správyNavrhované znění3.11.2021
bez číslaNávrh vyhlášky o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhraduNavrhované znění3.11.2021Důvodová zpráva
č. 315/2018 Sb Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapováníNavrhované znění 3.11.2021 Důvodová zpráva
bez čísla"Pravidla, zásady a způsob pořizování, správy a užívání programových prostředkůNavrhované znění 3.11.2021 Důvodová zpráva
č. 318/2013 SbNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů Navrhované znění29.10.2021
č. 250/2021 SbNávrh nařízení vlády o stanovení sazby poplatků za odbornou činnost pověřené organizace Navrhované zněníBez připomínek29.10.2021Důvodová zpráva
bez číslaZpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice v roce 2020 Navrhované zněníZásadní připomínky22.10.2021
bez číslaNávrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daníNavrhované zněníBez připomínek19.10.2021
č. 164/2013Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony –Navrhované zněníBez připomínek 30.9.2021Důvodová zpráva
bez číslaZměna definice rodinného podniku v České republice v roce 2021Navrhované zněníBez připomínek17.9.2021Důvodová zpráva
bez číslaPodnět Rady vlády pro lidská práva k zavedení sankcí za porušování povinnosti akceptace hotovostních plateb Navrhované zněníDoporučující připomínka15.9.2021Důvodová zpráva
č. 221/2019 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb.Navrhované zněníZásadní připomínky3.9.2021Důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o preventivní restrukturalizaciNavrhované zněnízásadní připomínky23.8.2021Důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona o preventivní restrukturalizaci Navrhované zněnízásadní připomínky23.8.2021Důvodová zpráva
bez číslaNávrh Plánu moderního zabezpečení české železnice – implementace evropského vlakového zabezpečovacího zařízení ETCSNavrhované zněnízásadní připomínky23.8.2021Důvodová zpráva
č. 228/2008Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů Navrhované zněníBez připomínek23.7.2021Důvodová zpráva
č. 25/2020 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmůNavrhované zněníBez připomínek22.7.2021Důvodová zpráva
č. 290/2007Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 290/2007 Sb., o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového voláníNavrhované zněníBez připomínek22.7.2021Důvodová zpráva
č. 567/2006Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů Navrhované zněnízásadní připomínky14.7.2021Důvodová zpráva
č. 435/2004 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisůNavrhované zněníZásadní připomínky14.7.2021Důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životnostíNavrhované zněníBez připomínek28.6.2021Důvodová zpráva
č. 198/2013Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrechNavrhované zněníBez připomínek10.6.2021Důvodová zpráva
bez číslaProgram podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“Navrhované zněníBez připomínek2.6.2021Důvodová zpráva
č. 499/2004Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové služběNavrhované zněníBez připomínek1.6.2021Důvodová zpráva
č. 247/2014Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonůNavrhované zněníBez připomínek31.5.2021Důvodová zpráva
bez číslaNávrh nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředkůNavrhované zněníBez připomínek31.5.2021Důvodová zpráva
č. 329/1999Návrh vyhlášky k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech Navrhované zněníBez připomínek28.5.2021Důvodová zpráva
č. 235/2004 Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů Navrhované zněníBez připomínek28.5.2021Důvodová zpráva
č. 401/2015 SbNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech Navrhované zněníBez připomínek27.5.2021Důvodová zpráva
bez číslaNávrh Programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2021—2027Navrhované zněníBez připomínek25.5.2021Důvodová zpráva
č. 242/2016Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 se střednědobým výhledem na léta 2023 a 2024 a dlouhodobým výhledem do roku 2028Navrhované zněníBez připomínek7.5.2021Důvodová zpráva
bez číslaNávrh nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistikyBez připomínek4.5.2021Důvodová zpráva
bez číslaNárodní program reforem ČR 2021Navrhované zněníZásadní připomínky23.4.2021Důvodová zpráva
bez číslaNárodní plán obnovyNavrhované zněnízásadní připomínky23.4.2021důvodová zpráva
č.14/2021Návrh nařízení vlády o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republikyNavrhované zněníBez připomínek20.4.2021důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříkůNavrhované zněníBez připomínek31.3.2021důvodová zpráva
č. 334/1992Návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozíNavrhované zněníBez připomínek30.3.2021důvodová zpráva
bez číslaZhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2020Navrhované zněníBez připomínek18.3.2021důvodová zpráva
č. 37/2021Návrh vyhlášky o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášekNavrhované zněníBez připomínek18.3.2021
č. 278/2008Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů – 278/2008Navrhované zněnízásadní připomínky 9. 3.2021důvodová zpráva
č. 268/2014 Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích. – 268/2014 Navrhované zněníBez připomínek9. 3. 2021 důvodová zpráva
č. 268/2014Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - 268/2014Navrhované zněníBez připomínek9. 3. 2021 důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných územíNavrhované zněníBez připomínek8. 3. 2021 důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Navrhované zněníBez připomínek8. 3. 2021důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Navrhované zněníBez připomínek8. 3. 2021důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Navrhované zněníBez připomínek8. 3. 2021 důvodová zpráva
č. 89/20126) 5. 3.2021 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – 89/2012Navrhované zněníBez připomínek5. 3. 2021důvodová zpráva
č. 361/2007Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – 361/2007 Navrhované zněníBez připomínek5. 3. 2021důvodová zpráva
č. 73/2012 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů – 73/2012 Navrhované zněníBez připomínek2.3.2021 důvodová zpráva
bez číslaPoskytnutí peněžního daru Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v souvislosti s realizací projektu „Posílení řízení a kontroly veřejných financí" Navrhované zněníBez připomínek24.2.2021důvodová zpráva
č. 268/2014 Návrh vyhlášky o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro – 268/2014 Navrhované zněníBez připomínek23.2.2021 důvodová zpráva
č. 268/2014 Návrh vyhlášky o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích – 268/2014 Navrhované zněníBez připomínek17.2.2021 důvodová zpráva
bez číslaZpráva o životním prostředí České republiky 2019Navrhované zněníBez připomínek19.1.2021důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky, kterou se stanoví dovolené výrobní provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a technické požadavky na plynové nábojky pro expanzní zbraně Navrhované zněníBez připomínek13.1.2021důvodová zpráva
č. 13/1997 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisůNavrhované znění Zásadní připomínky12.1.2021důvodová zpráva
bez číslaStrategie podpory malých a středních podniků v České republice pro období 2021 – 2027 Navrhované znění Zásadní připomínky5.1.2021
bez číslaZřízení Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání a o zrušení Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 1. října 2014 č. 787 o Statutu Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců a o jednacím řádu tohoto orgánuNavrhované znění Zásadní připomínky29.12.2020
bez číslaNávrh nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití Navrhované zněníBez připomínek26.12.2020důvodová zpráva
č. 221/2017 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních Navrhované zněníBez připomínek26.12.2020 důvodová zpráva
č. 219/2017 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice Navrhované zněníBez připomínek26.12.2020důvodová zpráva
č. 151/2004 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 151/2004 Sb., kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republikyNavrhované zněníBez připomínek26.12.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh nařízení vlády, kterým se stanoví způsob a rozsah ohlašování nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence Navrhované zněníBez připomínek26.12.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady Navrhované znění zásadní připomínky17.12.2020důvodová zpráva
bez číslaVěcný záměr zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace Navrhované zněníbez Bez připomínek11.12.2020důvodová zpráva
č. 318/2013 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů Navrhované zněníBez připomínek8.12.2020důvodová zpráva
č. 335/2004 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisůNavrhované zněníbez připomínek3.12.2020důvodová zpráva
bez číslaObecný programový dokument Modernizačního fonduNavrhované znění zásadní připomínky2.12.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí Navrhované zněníbez připomínek2.12.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životnostíNavrhované zněníbez připomínek1.12.2020 důvodová zpráva
č. 351/2013 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisůNavrhované znění zásadní připomínky1.12.2020důvodová zpráva
č. 220/2019 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu Navrhované zněníbez připomínek30.11.2020
bez číslaNávrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení Navrhované zněníbez připomínek26.11.2020
bez čísla Věcný záměr zákona o státním podniku Správa dálnic a silnic Navrhované znění zásadní připomínky24.11.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o stanovení způsobu výpočtu výše náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy Navrhované zněníbez připomínek24.11.2020důvodová zpráva
bez číslaStrategický plán rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021-2027 s výhledem do roku 2050 Navrhované zněníbez připomínek23.11.2020 důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o formulářových podáních pro daň z digitálních služebNavrhované zněníbez připomínek19.11.2020
bez číslaZávěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020 Navrhované zněníbez připomínek13.11.2020
č. 117/1995 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Navrhované zněníbez připomínek11.11.2020
bez číslaAkční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022Navrhované zněníbez připomínek11.11.2020důvodová zpráva
č. 567/2006 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisůNavrhované znění zásadní připomínky11.11. 2020
bez číslaNávrh vyhlášky o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpademNavrhované zněníbez připomínek9.11.2020důvodová zpráva
č. 134/1998Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisůNavrhované zněníbez připomínek9.11.2020důvodová zpráva
č. 49/2011 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod Navrhované zněníbez připomínek23.10.2020důvodová zpráva
č. 123/1998 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisůNavrhované zněníbez připomínek13.10.2020důvodová zpráva
č. 238/2011 Návrh novely vyhlášky č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů Navrhované zněníbez připomínek8.10.2020
bez číslaNávrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republikyNavrhované zněníbez připomínek05.10.2020důvodová zpráva
č. 114/2002 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů Navrhované zněníbez připomínek05.10.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje Navrhované zněníbez připomínek05.10.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí)Navrhované zněnízásadní připomínky29.09.2020důvodová zpráva
č. 189/2018 Sb.návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmotNavrhované zněníbez připomínek24.09.2020důvodová zpráva
č. 361/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisůNavrhované zněníbez připomínek24.09.2020důvodová zpráva
č. 236/1995 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/20 Sb.Navrhované zněnízásadní připomínky15.09.2020důvodová zpráva
č. 221/2019 Sb.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách Navrhované zněnízásadní připomínky14.09.2020důvodová zpráva
bez číslaZpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice v roce 2019Navrhované znění zásadní připomínky11.09.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky k formulářovým podáním v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republikyNavrhované zněníbez připomínek03.09.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daň silničníNavrhované zněníbez připomínek03.09.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daň z přidané hodnoty - 3.9.Navrhované zněníbez připomínek03.09.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daň z nemovitých věcíNavrhované zněníbez připomínek03.09.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daň z hazardních her Navrhované zněníbez připomínek03.09.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daně z příjmů Navrhované zněníbez připomínek03.09.2020důvodová zpráva
č. 435/2004 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákonyNavrhované zněnízásadní připomínky02.09.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o provádění adaptačně-integračních kurzů - Navrhované zněníbez připomínek27.08.2020důvodová zpráva
bez číslaDopravní politika ČR pro období 2021 - 2027 s výhledem do roku 2050Navrhované zněnízásadní připomínky31.07.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelůNavrhované znění
bez připomínek29.07.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona o ochraně oznamovatelůNavrhované zněnízásadní připomínky29.07.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením soudních exekutorů (sněmovní tisk č. 937)Navrhované zněnízásadní připomínky17.07.2020důvodová zpráva
č. 54/2004Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších přepisů Navrhované zněníbez připomínek08.07.2020důvodová zpráva
č. 99/1963 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisůNavrhované zněníbez připomínek03.07.2020důvodová zpráva
bez číslaKoordinace podpory strategických technologií a produktů - předložení do MPŘpředkládací zprávabez připomínek11.06.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh nařízení vládyo o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví,
u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2020
Navrhované zněníbez připomínek16.06.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřinyNavrhované zněníbez připomínek11.06.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o územních pracovištích celních úřadů Navrhované zněníbez připomínek09.06.2020důvodová zpráva
č. 78/2004 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisůNavrhované zněníbez připomínek05.06.2020důvodová zpráva
bez číslaKrizový akční plán cestovního ruchu ČR 2020 - 2021Navrhované zněnízásadní připomínky28.05.2020předkládací zpráva
č. 276/2003 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůNavrhované zněníbez připomínek26.05.2020důvodová zpráva
č. 143/2001Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže Platné zněnízásadní připomínky20. 5. 2020 důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správyNávrh vyhláškybez připomínek15. 5. 2020 důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhuNavrhované zněníbez připomínek13. 5. 2020 Platné znění
bez číslaNávrh zákona o občanských průkazech a povolení k pobytu vydávaných občanům UniePlatné zněníbez připomínek17. 4. 2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o digitální technické mapě krajeNávrh vyhlášky zásadní připomínky15. 4. 2020 důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Navrhované znění
zásadní připomínky9. 4. 2020 důvodová zpráva
č. 145/2008 Sb.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látekPlatné zněnízásadní připomínky27. 3. 2020důvodová zpráva
bez číslaZhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019
zhodnocení plnění opatření
bez připomínek24. 3. 2020 předkládací zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných územíNávrh vyhláškybez připomínek18. 3. 2020 důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parkuNávrh vyhláškybez připomínek17. 3. 2020 důvodová zpráva
č. 586/1992 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v souvislosti s paušální daníPlatné zněnízásadní připomínky26. 2. 2020 důvodová zpráva
bez čísla Implementace nařízení EU o Jednotné digitální bráněImplementace nařízeníbez připomínek26. 2. 2020předkládací zpráva
č. 435/2004 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisůPlatné zněnízásadní připomínky20. 2. 2020důvodová zpráva
bez číslaStátní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020 - 2025Navrhované zněníbez připomínek14. 2. 2020 předkládací zpráva
bez číslaVěcný záměr zákona o zabezpečení hydrometeorologické službyPlatné zněníbez připomínek27. 1. 2020 předkládací zpráva
č. 329/2019 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služebPlatné zněníbez připomínek27. 1. 2020 důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona o přídavku na bydleníPlatné zněníbez připomínek22. 1. 2020 důvodová zpráva
č. 435/2004 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisůPlatné zněnízásadní připomínky22. 1. 2020 důvodová zpráva
č. 211/2010 Sb.Novela nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzděláváníPlatné zněnízásadní připomínky21. 1. 2020 důvodová zpráva
č. 592/1992 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištěníPlatné zněnízásadní připomínky20. 1. 2020 důvodová zpráva
bez číslaNávrh věcného záměru zákona o účetnictvíNavrhované zněnízásadní připomínky17. 1. 2020 předkládací zpráva
č. 301/1992 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky - Zavedení mistrovské zkouškyNavrhované zněníbez připomínek10. 1. 2020 důvodová zpráva
bez číslaNávrh Stavebního zákona Navrhované zněnízásadní připomínky23. 12. 2019 důvodová zpráva
č. 184/2018 Sb.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb.Navrhované zněníbez připomínek17. 12. 2019 důvodová zpráva
č. 167/1998 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých zákonůNavrhované zněníbez připomínek13. 12. 2019důvodová zpráva
bez číslaAkční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin do roku 2023Navrhované zněníbez připomínek12. 12. 2019předkládací zpráva
bez číslaNárodní strategie finančního vzdělávání 2.0Navrhované zněníbez připomínek11. 12. 2019 předkládací zpráva
č. 235/2014 Sb.Návrh poslanců Jakuba Jandy, Adama Kalouse, Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnotyNavrhované zněnísouhlasné stanovisko10. 12. 2019 důvodová zpráva
bez číslaNávrh nařízení, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNavrhované zněníbez připomínek3. 12. 2019důvodová zpráva
bez číslaZpráva o aktivitách České republiky v pozorování Země v letech 2017 - 2019: GEO, Skupině pro pozorování Země a evropském programu CopernicusZpráva o aktivitách ČR v pozorování Země v letech 2017-2019bez připomínek28. 11. 2019 předkládací zpráva
bez číslaNovela vyhlášky o rozpočtové skladběNavrhované zněníbez připomínek12. 11. 2019důvodová zpráva
č. 401/2015 Sb.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastechNavrhované zněníbez připomínek18. 11. 2019důvodová zpráva
č. 84/2008 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších poskytovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisůNavrhované zněníbez připomínek15. 11. 2019důvodová zpráva
114/2002 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřebNavrhované zněníbez připomínek12. 11. 2019důvodová zpráva
bez číslaVěcné řešení minimalizace využívání rodného čísla při ověřování totožnosti fyzických osobNavrhované zněníbez připomínek4. 11. 2019důvodová zpráva
bez číslaAkční plán boje s korupcí na rok 2020 Navrhované zněnízásadní připomínky1. 11. 2019důvodová zpráva
bez číslaImplementace a rozvoj sítí 5G v České republiceNavrhované zněnízásadní připomínky22. 10. 2019důvodová zpráva
268/2014 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona o správních poplatcích a o regulaci reklamynavrhované zněnízásadní připomínky17. 10. 2019důvodová zpráva
bez číslaNovela zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských výrobkůnávrh zákonazásadní připomínky15. 10. 2019důvodová zpráva
245/2016 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákonaNavrhované zněníbez připomínek16. 10. 2019důvodová zpráva
549/1991 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcíchnavrhované zněníbez připomínek9. 10. 2019důvodová zpráva
89/2012Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoníknavrhované zněnízásadní připomínky2. 10. 2019důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraníchnavrhované zněníbez připomínek2. 10. 2019 důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona o zbraníchnavrhované zněníbez připomínek2. 10. 2019 důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republikynavrhované zněníbez připomínek2.10.2019 důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona o municinavrhované znění
bez připomínek2.10.2019 důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona o zdravotnických prostředcíchnavrhované zněnízásadní připomínky27.09.2019 důvodová zpráva
209/2004 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produktynavrhované zněníbez připomínek24. 9. 2019

důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o předepisování humánních léčivých přípravkůnavrhované zněníbez připomínek26.9.2019důvodová zpráva
361/2007 Sb.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při prácinavrhované zněnízásadní připomínky2.9.2019 důvodová zpráva
bez číslaZpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2018 navrhované zněníbez připomínek22. 8. 2019 předkládací zpráva
bez číslaZpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2018 navrhované zněníbez připomínek22. 8. 2019 předkládací zpráva
437/2016 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů,, o podrobnostech nakládání s odpadynavrhované zněníbez připomínek22. 8. 2019 důvodová zpráva
bez číslaNárodní kosmický plán 2020 - 2025navrhované zněníbez připomínek16.8.2019předkládací zpráva
bez číslaAktualizace Národního programu snižování emisí ČR bez připomínek16.7.2019
bez číslaZpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice v roce 2018navrhované zněnízásadní připomínky12. 8. 2019předkládací zpráva
bez číslao dani z vybraných digitálních služebnavrhované zněnízásadní připomínky31. 7. 2019důvodová zpráva
253/2008 Sb.o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu
navrhované zněnízásadní připomínky29. 7. 2019důvodová zpráva
262/2006 Sb. a 435/2004 Sb.zákoník práce a o zaměstnanostinavrhované zněnízásadní připomínky29. 7. 2019důvodová zpráva
89/2012 Sb.; 99/1963 Sb.Občanský zákoník, občanský soudní řádnavrhované zněníbez připomínek22. 7. 2019důvodová zpráva
bez číslao zálohovaném výživném na nezaopatřené dítěnavrhované zněnízásadní připomínky2. 7. 2019důvodová zpráva
280/2009 Sb.,Daňový řádnavrhované zněnízásadní připomínky18. 6. 2019důvodová zpráva
bez číslaKoncepce jednotné zahraniční prezentace České republikynavrhované zněníbez připomínek17. 6. 2019
bez číslaSTRATEGIE PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ SPOLEČNOSTI
2019-2025
navrhované zněníbez připomínek13. 6. 2019předkládací zpráva
bez číslaAktualizovaná koncepce rodinné politikynavrhované zněníbez připomínek12. 6. 2019předkládací zpráva
bez číslaProgramy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republikuznění programů ke stažení v zipzásadní připomínky12. 6. 2019předkládací zprávakvódy v zip
bez číslao změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné mocinavrhované zněníbez připomínek4. 6. 2019důvodová zpráva
99/1963 Sb.Občanský soudní řádnavrhované zněníbez připomínek15. 5. 2019důvodová zpráva
bez čísla O odpadechnávrh zákonazásadní připomínky10. 5. 2019důvodová zpráva
bez číslaDefinice rodinného podnikáníschválené zněnínavrhovatel/spolutvůrce13. 5. 2019
bez číslaNávrh novely vyhlášky o rozpočtové skladběNavrhované zněníbez připomínek12.11.2019důvodová zpráva
bez číslao vybraných výrobcích s ukončenou životnostínávrh zákonazásadní připomínky9. 5. 2019důvodová zpráva
551/1991 Sb.Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republikynavrhované zněníbez připomínek23. 4. 2019důvodová zpráva
bez číslanávrh zákona o hromadných žalobáchnávrh zákona zásadní připomínky11. 4. 2019důvodová zpráva
bez číslaNárodní strategie umělé inteligence v České republicenavrhované zněnízásadní připomínky3. 4. 2019předkládací zpráva
278/2008 SB.,O obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisůnavrhované zněnízásadní připomínky27. 3. 2019důvodová zpráva
bez číslaDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023návrh záměruzásadní připomínky27. 3. 2019předkládací zpráva
bez číslaZhodnocení plnění opatření uvedených
v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2018
navrhované zněnídoporučující připomínka25. 3. 2019předkládací zpráva
383/2001 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady návrh vyhláškyzásadní připomínky25. 3. 2019důvodová zpráva
22/1997 SB.,ZÁKON O
TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY
Návrh zákonabez připomínek7. 3. 2019důvodová zpráva
bez číslaSystémová opatření ke zkvalitnění podnikatelského prostředí v České republice navrhované zněnízásadní připomínky7. 3. 2019předkládací zpráva
245/2016 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákonanávrh vyhláškybez připomínek7. 3. 2019důvodová zpráva
229/2008 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčivnávrh vyhláškybez připomínek6. 3. 2019důvodová zpráva
bez číslaVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarskonávrh vyhláškybez připomínek6. 3. 2019 důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona o sociálním podnikunávrh zákonazásadní připomínky25. 2. 2019důvodová zpráva
bez číslaNařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkáchnávrh nařízenízásadní připomínky20.2.1990důvodová zpráva
bez číslaAkční plán autonomního řízenínavrhované zněnízásadní připomínky14. 2. 2019předkládací zpráva
189/2013 Sb.Změna vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich káceníNavrhované zněníbez připomínek7. 2. 2019důvodová zpráva
424/2010 Sb.Návrh novely zákona o základních registrechbez připomínek1. 2. 2019důvodová zpráva
bez číslaNavýšení žádostí v režimu Ukrajina v GK Lvovnavrhované zněnízásadní připomínka5. 2. 2019předkládací zpráva
645/2004 Sb.Návrh změny zákona o archivnictví a spisové služběNavrhované zněníbez připomínek1. 2. 2019Důvodová zpráva
bez číslaAkční plán boje s korupcí na rok 2019navrhované zněnídoporučující připomínky28. 1. 2019předkládací zpráva
bez číslaNávrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatunávrh zákonazásadní připomínky10. 1. 2019předkládací zpráva
bez číslaZávěry vyplývající z Dialogu o čistém ovzduší a návrh dalšího postupudokumentbez připomínek10. 1. 2019
bez číslaNávrh definice rodinného podniku v ČR nelegislativní cestou návrh zákonabez připomínek7. 1. 2019předkládací zpráva
bez číslaNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)návrh nařízeníbez připomínek7. 1. 2019důvodová zpráva
223/1995 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisůnavrhované zněnízásadní připomínky 10. 12. 2018důvodová zpráva
110/1997 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 10/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonynavrhované zněnízásadní připomínka7. 12. 2018důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelůbez připomínek28. 11. 2018
bez číslaNávrh zákona o ochraně oznamovatelůnávrh zákonaZásadní připomínky28. 11. 2018důvodová zpráva
26/2005 Sb.Návrh nařízení vlády, který se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast soutok Tvrdonicko.bez připomínek28. 11. 2018
bez čísla Návrh vyhlášky, kterou se stanoví kritéria, při jejichž splnění je znovuzískaná aslfatová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, a kritéria, při jejichž splnění asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi přestává být odpadembez připomínek16. 11. 2018
bez číslaNávrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních)Návrh zákonabez připomínek30. 10. 2018
bez číslaZpráva o životním prostředí České republiky 2017Zpráva o životním prostředíbez připomínek25. 10. 2018
298/2014 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisůbez připomínek24. 10. 2018
244/2016 Sb.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistikybez připomínek19. 10. 2018
bez číslaNávrh zákona o lobbováníZásadní připomínky4. 10. 2018
522/2005 Sb.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisůNávrh nařízeníbez připomínek20. 9. 2018
bez číslaNávrh vyhlášky o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových Návrh vyhláškybez připomínek20. 9. 2018
311/2006 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisůzásadní připomínka20. 9. 2018
bez číslaNávrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporůbez připomínek20. 9. 2018
262/2006 Sb. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonynavrhované zněníZásadní připomínky14. 9. 2018důvodová zpráva
bez číslaZpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2017bez připomínek23. 8. 2018
bez číslaNárodní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 - 2023AMSP ČR uplatnila připomínky při tvorbě materiálu9. 8. 2018
bez číslaZpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2017AMSP ČR uplatnila připomínky při tvorbě materiálu3. 8. 2018
194/2009 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisůbez připomínek11. 7. 2018
378/2007 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů - lékový záznam pacientabez připomínek2. 7. 2018
361/2007 Sb.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Cb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisůbez připomínek13. 6. 2018
bez číslaNávrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamubez připomínekbez připomínek13. 6. 2018
bez číslaNávrh vyhlášky o vyhlášení národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínekbez připomínek bez připomínek28. 5. 2018
bez číslaNávrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínekbez připomínekbez připomínek28. 5. 2018
bez číslaNávrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínekbez připomínekbez připomínek28. 5. 2018
bez číslaNávrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonůbez připomínekbez připomínek28. 5. 2018
112/2016 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisůzásadní připomínka viz přílohy.25. 4. 2018
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html