Legislativní návrhy

Číslo předpisu/zákonaNázev předpisu/zákonaNavrhované zněníStanovisko AMSP ČRDatum odesláníDokumenty/přílohy
bez číslaNávrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republikyNavrhované zněníbez připomínek05.10.2020důvodová zpráva
č. 114/2002 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů Navrhované zněníbez připomínek05.10.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje Navrhované zněníbez připomínek05.10.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí)Navrhované zněnízásadní připomínky29.09.2020důvodová zpráva
č. 189/2018 Sb.návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmotNavrhované zněníbez připomínek24.09.2020důvodová zpráva
č. 361/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisůNavrhované zněníbez připomínek24.09.2020důvodová zpráva
č. 236/1995 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/20 Sb.Navrhované zněnízásadní připomínky15.09.2020důvodová zpráva
č. 221/2019 Sb.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách Navrhované zněnízásadní připomínky14.09.2020důvodová zpráva
bez číslaZpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice v roce 2019Navrhované znění zásadní připomínky11.09.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky k formulářovým podáním v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republikyNavrhované zněníbez připomínek03.09.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daň silničníNavrhované zněníbez připomínek03.09.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daň z přidané hodnoty - 3.9.Navrhované zněníbez připomínek03.09.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daň z nemovitých věcíNavrhované zněníbez připomínek03.09.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daň z hazardních her Navrhované zněníbez připomínek03.09.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daně z příjmů Navrhované zněníbez připomínek03.09.2020důvodová zpráva
č. 435/2004 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákonyNavrhované zněnízásadní připomínky02.09.2020
důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o provádění adaptačně-integračních kurzů - Navrhované zněníbez připomínek27.08.2020důvodová zpráva
bez číslaDopravní politika ČR pro období 2021 - 2027 s výhledem do roku 2050Navrhované zněnízásadní připomínky31.07.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelůNavrhované znění
bez připomínek29.07.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona o ochraně oznamovatelůNavrhované zněnízásadní připomínky29.07.2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením soudních exekutorů (sněmovní tisk č. 937)Navrhované zněnízásadní připomínky17.07.2020důvodová zpráva
č. 54/2004Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších přepisů Navrhované zněníbez připomínek08.07.2020důvodová zpráva
č. 99/1963 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Navrhované znění

bez připomínek
03.07.2020
důvodová zpráva
bez číslaKoordinace podpory strategických technologií a produktů - předložení do MPŘpředkládací zprávabez připomínek11.06.2020důvodová zpráva

bez čísla
Návrh nařízení vládyo o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví,
u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2020

Navrhované znění

bez připomínek
16.06.2020
důvodová zpráva

bez čísla
Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
Navrhované znění

bez připomínek

11.06.2020

důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o územních pracovištích celních úřadů Navrhované zněníbez připomínek09.06.2020důvodová zpráva
č. 78/2004 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisůNavrhované zněníbez připomínek05.06.2020důvodová zpráva
bez číslaKrizový akční plán cestovního ruchu ČR 2020 - 2021Navrhované zněnízásadní připomínky28.05.2020předkládací zpráva
č. 276/2003 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůNavrhované zněníbez připomínek26.05.2020důvodová zpráva
č. 143/2001Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže Platné zněnízásadní připomínky20. 5. 2020 důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správyNávrh vyhláškybez připomínek15. 5. 2020 důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhuNavrhované zněníbez připomínek13. 5. 2020 Platné znění
bez číslaNávrh zákona o občanských průkazech a povolení k pobytu vydávaných občanům UniePlatné zněníbez připomínek17. 4. 2020důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o digitální technické mapě krajeNávrh vyhlášky zásadní připomínky15. 4. 2020 důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Navrhované znění
zásadní připomínky9. 4. 2020
důvodová zpráva
č. 145/2008 Sb.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látekPlatné zněnízásadní připomínky27. 3. 2020důvodová zpráva
bez číslaZhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019
zhodnocení plnění opatření
bez připomínek24. 3. 2020 předkládací zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných územíNávrh vyhláškybez připomínek18. 3. 2020 důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parkuNávrh vyhláškybez připomínek17. 3. 2020 důvodová zpráva
č. 586/1992 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v souvislosti s paušální daníPlatné zněnízásadní připomínky26. 2. 2020 důvodová zpráva
bez čísla Implementace nařízení EU o Jednotné digitální bráněImplementace nařízeníbez připomínek26. 2. 2020předkládací zpráva
č. 435/2004 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisůPlatné zněnízásadní připomínky20. 2. 2020důvodová zpráva
bez číslaStátní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020 - 2025Navrhované zněníbez připomínek14. 2. 2020 předkládací zpráva
bez číslaVěcný záměr zákona o zabezpečení hydrometeorologické službyPlatné zněníbez připomínek27. 1. 2020 předkládací zpráva
č. 329/2019 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služebPlatné zněníbez připomínek27. 1. 2020 důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona o přídavku na bydleníPlatné zněníbez připomínek22. 1. 2020 důvodová zpráva
č. 435/2004 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisůPlatné zněnízásadní připomínky22. 1. 2020 důvodová zpráva
č. 211/2010 Sb.Novela nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzděláváníPlatné zněnízásadní připomínky21. 1. 2020 důvodová zpráva
č. 592/1992 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištěníPlatné zněnízásadní připomínky20. 1. 2020 důvodová zpráva
bez číslaNávrh věcného záměru zákona o účetnictvíNavrhované zněnízásadní připomínky17. 1. 2020 předkládací zpráva
č. 301/1992 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky - Zavedení mistrovské zkouškyNavrhované zněníbez připomínek10. 1. 2020 důvodová zpráva
bez číslaNávrh Stavebního zákona Navrhované zněnízásadní připomínky23. 12. 2019 důvodová zpráva
č. 184/2018 Sb.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb.Navrhované zněníbez připomínek17. 12. 2019 důvodová zpráva
č. 167/1998 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých zákonůNavrhované zněníbez připomínek13. 12. 2019důvodová zpráva
bez číslaAkční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin do roku 2023Navrhované zněníbez připomínek12. 12. 2019předkládací zpráva
bez číslaNárodní strategie finančního vzdělávání 2.0Navrhované zněníbez připomínek11. 12. 2019 předkládací zpráva
č. 235/2014 Sb.Návrh poslanců Jakuba Jandy, Adama Kalouse, Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnotyNavrhované zněnísouhlasné stanovisko10. 12. 2019 důvodová zpráva
bez číslaNávrh nařízení, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNavrhované zněníbez připomínek3. 12. 2019důvodová zpráva
bez číslaZpráva o aktivitách České republiky v pozorování Země v letech 2017 - 2019: GEO, Skupině pro pozorování Země a evropském programu CopernicusZpráva o aktivitách ČR v pozorování Země v letech 2017-2019bez připomínek28. 11. 2019 předkládací zpráva
bez číslaNovela vyhlášky o rozpočtové skladběNavrhované zněníbez připomínek12. 11. 2019důvodová zpráva
č. 401/2015 Sb.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastechNavrhované zněníbez připomínek18. 11. 2019důvodová zpráva
č. 84/2008 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších poskytovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisůNavrhované zněníbez připomínek15. 11. 2019důvodová zpráva
114/2002 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřebNavrhované zněníbez připomínek12. 11. 2019důvodová zpráva
bez číslaVěcné řešení minimalizace využívání rodného čísla při ověřování totožnosti fyzických osobNavrhované zněníbez připomínek4. 11. 2019důvodová zpráva
bez číslaAkční plán boje s korupcí na rok 2020 Navrhované zněnízásadní připomínky1. 11. 2019důvodová zpráva
bez číslaImplementace a rozvoj sítí 5G v České republiceNavrhované zněnízásadní připomínky22. 10. 2019důvodová zpráva
268/2014 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona o správních poplatcích a o regulaci reklamynavrhované zněnízásadní připomínky17. 10. 2019důvodová zpráva
bez číslaNovela zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských výrobkůnávrh zákonazásadní připomínky15. 10. 2019důvodová zpráva
245/2016 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákonaNavrhované zněníbez připomínek16. 10. 2019důvodová zpráva
549/1991 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcíchnavrhované zněníbez připomínek9. 10. 2019důvodová zpráva
89/2012Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoníknavrhované zněnízásadní připomínky2. 10. 2019 bez číslaNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraníchnavrhované zněníbez připomínek2. 10. 2019 důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona o zbraníchnavrhované zněníbez připomínek2. 10. 2019 důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republikynavrhované zněníbez připomínek2.10.2019 důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona o municinavrhované znění
bez připomínek2.10.2019 důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona o zdravotnických prostředcíchnavrhované zněnízásadní připomínky27.09.2019 důvodová zpráva
209/2004 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produktynavrhované zněníbez připomínek24. 9. 2019

důvodová zpráva
bez číslaNávrh vyhlášky o předepisování humánních léčivých přípravkůnavrhované zněníbez připomínek26.9.2019 361/2007 Sb.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při prácinavrhované zněnízásadní připomínky2.9.2019 důvodová zpráva
bez číslaZpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2018 navrhované zněníbez připomínek22. 8. 2019 předkládací zpráva
bez číslaZpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2018 navrhované zněníbez připomínek22. 8. 2019 předkládací zpráva
437/2016 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů,, o podrobnostech nakládání s odpadynavrhované zněníbez připomínek22. 8. 2019 důvodová zpráva
bez číslaNárodní kosmický plán 2020 - 2025navrhované zněníbez připomínek16.8.2019předkládací zpráva
bez číslaAktualizace Národního programu snižování emisí ČR bez připomínek16.7.2019
bez číslaZpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice v roce 2018navrhované zněnízásadní připomínky12. 8. 2019předkládací zpráva
bez číslao dani z vybraných digitálních služebnavrhované zněnízásadní připomínky31. 7. 2019důvodová zpráva
253/2008 Sb.o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu
navrhované zněnízásadní připomínky29. 7. 2019důvodová zpráva
262/2006 Sb. a 435/2004 Sb.zákoník práce a o zaměstnanostinavrhované zněnízásadní připomínky29. 7. 2019důvodová zpráva
89/2012 Sb.; 99/1963 Sb.Občanský zákoník, občanský soudní řádnavrhované zněníbez připomínek22. 7. 2019důvodová zpráva
bez číslao zálohovaném výživném na nezaopatřené dítěnavrhované zněnízásadní připomínky2. 7. 2019důvodová zpráva
280/2009 Sb.,Daňový řádnavrhované zněnízásadní připomínky18. 6. 2019důvodová zpráva
bez číslaKoncepce jednotné zahraniční prezentace České republikynavrhované zněníbez připomínek17. 6. 2019
bez číslaSTRATEGIE PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ SPOLEČNOSTI
2019-2025
navrhované zněníbez připomínek13. 6. 2019předkládací zpráva
bez číslaAktualizovaná koncepce rodinné politikynavrhované zněníbez připomínek12. 6. 2019předkládací zpráva
bez číslaProgramy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republikuznění programů ke stažení v zipzásadní připomínky12. 6. 2019předkládací zprávakvódy v zip
bez číslao změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné mocinavrhované zněníbez připomínek4. 6. 2019důvodová zpráva
99/1963 Sb.Občanský soudní řádnavrhované zněníbez připomínek15. 5. 2019důvodová zpráva
bez čísla O odpadechnávrh zákonazásadní připomínky10. 5. 2019důvodová zpráva
bez číslaDefinice rodinného podnikáníschválené zněnínavrhovatel/spolutvůrce13. 5. 2019
bez číslaNávrh novely vyhlášky o rozpočtové skladběNavrhované zněníbez připomínek12.11.2019důvodová zpráva
bez číslao vybraných výrobcích s ukončenou životnostínávrh zákonazásadní připomínky9. 5. 2019důvodová zpráva
551/1991 Sb.Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republikynavrhované zněníbez připomínek23. 4. 2019důvodová zpráva
bez číslanávrh zákona o hromadných žalobáchnávrh zákona zásadní připomínky11. 4. 2019důvodová zpráva
bez číslaNárodní strategie umělé inteligence v České republicenavrhované zněnízásadní připomínky3. 4. 2019předkládací zpráva
278/2008 SB.,O obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisůnavrhované zněnízásadní připomínky27. 3. 2019důvodová zpráva
bez číslaDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023návrh záměruzásadní připomínky27. 3. 2019předkládací zpráva
bez číslaZhodnocení plnění opatření uvedených
v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2018
navrhované zněnídoporučující připomínka25. 3. 2019předkládací zpráva
383/2001 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady návrh vyhláškyzásadní připomínky25. 3. 2019důvodová zpráva
22/1997 SB.,ZÁKON O
TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY
Návrh zákonabez připomínek7. 3. 2019důvodová zpráva
bez číslaSystémová opatření ke zkvalitnění podnikatelského prostředí v České republice navrhované zněnízásadní připomínky7. 3. 2019předkládací zpráva
245/2016 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákonanávrh vyhláškybez připomínek7. 3. 2019důvodová zpráva
229/2008 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčivnávrh vyhláškybez připomínek6. 3. 2019důvodová zpráva
bez číslaVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarskonávrh vyhláškybez připomínek6. 3. 2019 důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona o sociálním podnikunávrh zákonazásadní připomínky25. 2. 2019důvodová zpráva
bez číslaNařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkáchnávrh nařízenízásadní připomínky20.2.1990důvodová zpráva
bez číslaAkční plán autonomního řízenínavrhované zněnízásadní připomínky14. 2. 2019předkládací zpráva
189/2013 Sb.Změna vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich káceníNavrhované zněníbez připomínek7. 2. 2019důvodová zpráva
424/2010 Sb.Návrh novely zákona o základních registrechbez připomínek1. 2. 2019důvodová zpráva
bez číslaNavýšení žádostí v režimu Ukrajina v GK Lvovnavrhované zněnízásadní připomínka5. 2. 2019předkládací zpráva
645/2004 Sb.Návrh změny zákona o archivnictví a spisové služběNavrhované zněníbez připomínek1. 2. 2019Důvodová zpráva
bez číslaAkční plán boje s korupcí na rok 2019navrhované zněnídoporučující připomínky28. 1. 2019předkládací zpráva
bez číslaNávrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatunávrh zákonazásadní připomínky10. 1. 2019předkládací zpráva
bez číslaZávěry vyplývající z Dialogu o čistém ovzduší a návrh dalšího postupudokumentbez připomínek10. 1. 2019
bez číslaNávrh definice rodinného podniku v ČR nelegislativní cestou návrh zákonabez připomínek7. 1. 2019předkládací zpráva
bez číslaNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)návrh nařízeníbez připomínek7. 1. 2019důvodová zpráva
223/1995 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisůnavrhované zněnízásadní připomínky 10. 12. 2018důvodová zpráva
110/1997 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 10/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonynavrhované zněnízásadní připomínka7. 12. 2018důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelůbez připomínek28. 11. 2018
bez číslaNávrh zákona o ochraně oznamovatelůnávrh zákonaZásadní připomínky28. 11. 2018důvodová zpráva
26/2005 Sb.Návrh nařízení vlády, který se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast soutok Tvrdonicko.bez připomínek28. 11. 2018
bez čísla Návrh vyhlášky, kterou se stanoví kritéria, při jejichž splnění je znovuzískaná aslfatová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, a kritéria, při jejichž splnění asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi přestává být odpadembez připomínek16. 11. 2018
bez číslaNávrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních)Návrh zákonabez připomínek30. 10. 2018
bez číslaZpráva o životním prostředí České republiky 2017Zpráva o životním prostředíbez připomínek25. 10. 2018
298/2014 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisůbez připomínek24. 10. 2018
244/2016 Sb.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistikybez připomínek19. 10. 2018
bez číslaNávrh zákona o lobbováníZásadní připomínky4. 10. 2018
522/2005 Sb.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisůNávrh nařízeníbez připomínek20. 9. 2018
bez číslaNávrh vyhlášky o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových Návrh vyhláškybez připomínek20. 9. 2018
311/2006 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisůzásadní připomínka20. 9. 2018
bez číslaNávrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporůbez připomínek20. 9. 2018
262/2006 Sb. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonynavrhované zněníZásadní připomínky14. 9. 2018důvodová zpráva
bez číslaZpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2017bez připomínek23. 8. 2018
bez číslaNárodní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 - 2023AMSP ČR uplatnila připomínky při tvorbě materiálu9. 8. 2018
bez číslaZpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2017AMSP ČR uplatnila připomínky při tvorbě materiálu3. 8. 2018
194/2009 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisůbez připomínek11. 7. 2018
378/2007 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů - lékový záznam pacientabez připomínek2. 7. 2018
361/2007 Sb.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Cb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisůbez připomínek13. 6. 2018
bez číslaNávrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamubez připomínekbez připomínek13. 6. 2018
bez číslaNávrh vyhlášky o vyhlášení národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínekbez připomínek bez připomínek28. 5. 2018
bez číslaNávrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínekbez připomínekbez připomínek28. 5. 2018
bez číslaNávrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínekbez připomínekbez připomínek28. 5. 2018
bez číslaNávrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonůbez připomínekbez připomínek28. 5. 2018
112/2016 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisůzásadní připomínka viz přílohy.25. 4. 2018
X