Legislativní rada

Legislativní rada MSP byla založena 13. 12. 2018.

 

 

 


Mgr. Kamil Blažek
předseda LR MSP
Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář – partner
e-mail: kamil.blazek@kinstellar.com

 

 

Mgr. Michael Dobrovolný
místopředseda LR MSP

 

 

PhDr. Mgr. Bc. Petr Maule, MBA
místopředseda LR MSP
e-mail: maule@amsp.cz
mob.: +420 734 302 000

 


 

Členové:

 

Ing. Jana Antonová
členka LR MSP – oblast: účetnictví a daně
TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o – finanční ředitelka
Svaz účetních Praha, z.s. – členka revizní komise
e-mail: antonova@toitoi.cz

 

 

Ing. Viliam Grácz
člen LR MSP – oblast: energetika
Lhota Brno s.r.o. – jednatel
e-mail: gracz@brainlogistics.cz

 

 

Mgr. Ing. Miloslav Hejret
člen LR MSP – oblast: účetnictví a daně
pověřený zástupce Komory certifikovaných účetních, z.s.
e-mail: hejret@gmail.com

 

 


JUDr. Jitka Hlaváčková

členka LR MSP – oblast: pracovní právo, veřejné zakázky, GDPR
právník, poradce generální ředitelky
Svaz průmyslu a dopravy ČR
e-mail: jhlavackova@spcr.cz

 

 

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.
člen LR MSP – oblast: ochrana duševního vlastnictví, mediace
e-mail: david.karabec@karabec.cz
www.karabec.cz

 

 

Mgr. Ing. Jiří Kůs
člen LR MSP – oblast: inovace, nanotechnologie
Asociace nanotechnologického průmyslu ČR – předseda výkonné rady
e-mail: jiri.kus@nanoasociace.cz

 

 

Mgr. Petr Kvapil
člen LR MSP – oblast: právo nemovitostí, smluvní právo
KVAPIL, KVAPILOVÁ, HOFMANOVÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – advokát
e-mail: kvapil@kvapilhofmanova.cz

 

 

Ing. Drahoslav Matonoha
člen LR MSP – oblast: školství
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická – ředitel
e-mail: dmatonoha@zelenypruh.cz

 

 


JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.
člen LR MSP – oblast: obchodní korporace, trestní právo, compliance
společník a advokát v AK Forejtová | Pelc | Partners s.r.o.
e-mail: mulak@akfcp.cz

 

 


PhDr. Václav Nekvapil, Ph.D.

člen LR MSP – oblast: průmysl, retail
CEC Group – Managing Partner
e-mail: v.nekvapil@cecgr.com

 

Mgr. Tomáš Pauch
člen LR MSP – oblast: e-commerce, ICT, startupy
eLegal advokátní kancelář, s.r.o. – CEO
e-mail: tomas.pauch@elegal.cz
web: www.elegal.cz

 

 

Ing. Roman Srp
člen LR MSP – oblast: doprava
Sdružení pro dopravní telematiku – viceprezident
e-mail: r.srp@sdt.cz

 

 

 


JUDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
členka LR MSP – oblast: životní prostředí
Poradenství v životním prostředí – partner
e-mail: info@poradenstvi-eko.cz

 

 

JUDr. Sylva Totková Kolderová
členka LR MSP – oblast: školství
advokátka
e-mail: kolderova@post.cz

 

 

 

Ing. Libor Vašek, Ph.D.
člen LR MSP – oblast: účetnictví a daně
účetní expert, vysokoškolský pedagog
e-mail: libor.vasek@lvc.cz

 

Ing. Jana Vykoukalová
členka LR MSP – oblast: zdravotnictví
předsedkyně představenstva Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP)
e-mail: jana.vykoukalova@avdzp.cz

 

 


JUDr. Michal Žižlavský
člen LR MSP – oblast: insolvence
ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s. r. o. – managing partner
e-mail: michal@zizlavsky.cz
www.zizlavsky.cz

 


 

Stálí hosté:

Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA
předseda představenstva AMSP Č
člen představenstva APOGEO Group, SE
e-mail: jaros@amsp.cz
www.apogeo.cz

 

MDP_porota_Svobodova__portr__t_.jpg

Eva Svobodová, MBA
členka představenstva a generální ředitelka
tel.: +420 236 080 454 (asistentka)
e-mail: svobodova@amsp.czamsp@amsp.cz

 

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html