Místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková v Dublinu: Podpora robotizace v malých a středních firmách v ČR bude pro zachování výroby v Evropě klíčová

Místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková v Dublinu: Podpora robotizace v malých a středních firmách v ČR bude pro zachování výroby v Evropě klíčová

V Dublinu včera zasedla správní rada Eurofound, což je tripartitní poradní orgán Evropské komise. Kromě strategického zaměření v příštích čtyřech letech řešila též budoucnost výroby v Evropě. České zaměstnavatele tam zastupovala místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková, která tvrdí, že výrobu v Evropě zachováme jen přesným zacílením na silné stránky jednotlivých států. Charakter výroby v Česku umožňuje širokou robotizaci, která by napomohla nejen řešení s nedostatkem pracovní síly, ale zejména se zvýšením přidané hodnoty, o kterou jde především.

Hlavní doménou nadace Eurofound jsou průzkumy napříč státy Evropské unie a porovnávání životních, pracovních a podnikatelských podmínek mezi jednotlivými státy. Cenný je monitoring změn v průmyslových vztazích, na pracovním trhu, v pracovních podmínkách jednotlivých států a načrtnutí trendů, které jsou pak plně k dispozici zákonodárcům a politikům pro činění strategických rozhodnutí.

Nejnovější monitoring se týkal budoucnosti výroby v Evropě, a to v kontextu vědomí, že Čína dnes již není jen výrobní supervelmocí, ale je dokonce i lídrem ve vývoji například elektromobility. Ta je podle Pavly Břečkové v ČR zatím v plenkách: „Je nutné se podívat pravdě do očí – elektromobilita u nás zatím v praktické rovině například infrastruktury rozhodně zvládnutá není, nehledě na to, že současné elektromobily jezdí z největší části na energii pocházející z jádra a uhlí. Technologicky ale samozřejmě zatím není zvládnutá v celé Evropě.“

Všechny státy EU se shodly na tom, že schopnost vyrábět musí být v Evropě zachována.  Je nyní na Evropských zákonodárcích a zejména na každé zemi, jakou strategii pro zachování a podpoření udržitelné výroby zvolí. „V dnešním rychlém světě není místo pro otálení. Klíčové je si říci, jaké parametry výroby si v Česku do budoucna představujeme, jaká nám bude generovat největší přidanou hodnotu a tím i výnos. Musíme vzít v úvahu charakter současné převažující výroby a na ní to postavit, protože jen tak se vyhneme masivním investicím, které jsou jinak při budování čehokoli od nuly nevyhnutelné. To v širokém měřítku samozřejmě nedává smysl,“ říká Pavla Břečková. Cestou je podle ní zejména podpora robotizace, zainteresování co největšího počtu firem, posunutí výrob malých a středních firem blíže k fázi finálního produktu a tím zvyšování přidané hodnoty.

Eurofound identifikoval jako hlavní rizika zachování výroby v Evropě zejména rostoucí protekcionismus a růst cel a dalších exportních bariér. Současně průzkum indikoval, že budoucí výroba v Evropě pravděpodobně povede k lepší práci, vyžadující ovšem nové a vyšší dovednosti. Ochota lidí vzdělávat se celý život ve svém oboru či ochota i částečně profesi změnit bude tak pro průmysl, ale i jednotlivce prakticky nevyhnutelná.

Štítky:


https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html