Návrh strategie EIT 2021 – 2027 a revize nařízení

Návrh strategie EIT 2021 – 2027 a revize nařízení

Dne 11. 7. 2019 zveřejnila EK dva legislativní návrhy: aktualizaci právního základu o zřízení Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) a jeho nové Strategické inovační agendy (SIA) na příští finanční období 2021–2027, které sladí činnosti EIT s připravovaným rámcovým programem Horizont Evropa. Celkový rozpočet navrhla EK ve výši 3 miliard eur, což představuje nárůst o 600 milionů eur neboli 25 % ve srovnání se současným rozpočtem EIT (2014–2020). Ke třem cílům SIA patří:

  • zvýšení regionálního dopadu znalostních a inovačních společenství (KICs),
  • posílení inovační kapacity vysokoškolského vzdělávání, a
  • zřízení nových znalostních a inovačních společenství.

 
Z rozpočtu bude EIT financovat činnosti stávajících 8 KICs a zřízení 2 nových. V r. 2022 by mělo zahájit činnost KIC v oblasti kulturních a kreativních odvětví a v r. 2025 druhé KIC, o jehož prioritní oblasti bude rozhodnuto později.

Více informací naleznete zde:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3849_cs.htmhttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X