NÁVRHY A PODNĚTY AMSP ČR K ŘEŠENÍ KORONAVIROVÉ KRIZE

NÁVRHY A PODNĚTY AMSP ČR K ŘEŠENÍ KORONAVIROVÉ KRIZE

Zdraví a bezpečnost:

 • OCHRANNÉ POMŮCKY DO FIREM – urgentně je třeba zajistit možnost zakoupit kvalitních ochranných pomůcek pro zaměstnance a domácnosti. Zaměstnavatelé se obávají, že v případě nákazy zaměstnance v práci od kolegy budou čelit žalobám jejich rodin, že jako zaměstnavatele nezajistili ochranné pomůcky pro práci. Distribuce z krajů není dodržována dle stanovených pravidel. Vydat hygienickou směrnici, jak lidé musí být ochráněni ve firmách, jak zajistit chod firem s minimálním rizikem šíření nákazy. Normy na spotřebu ochranného materiálu ve firmách.

 

 • VÝROBA OCHRANNÝCH POMŮCEK – doporučujeme nařídit českým textilním výrobcům výrobu ochranných pomůcek a zajistit jim přístup k vstupnímu materiálu a zrychlené financování v tomto „nouzovém stavu“ (viz Pietro Filipi, kteří šijí pro Slovensko a diví se, že nešijí pro ČR) a dostat jejich výstupy co nejrychleji do zdravotnictví, dále pak pro firmy a domácnosti.

= stabilizace této situace, aby se lidi uklidnili.

 

Co nyní potřebují firmy:

 • HotovostSouhlasíme s určitou podporou formou úvěru, ale zaručení avalem spoustu podnikatelů odradí, protože nikdo není schopen nyní říci, jestli se ekonomika roztočí do nějakého normálu v dubnu 2020 nebo v dubnu 2021, 2022 atd. Půjčuji si na něco, co musím splatit (tzn. pořád je to úvěr a můj závazek splatit něco v budoucnu), ale mnoho firem vůbec neví, jestli budou za 3,6, 12 měsíců fungovat. Stát ale nemůže sanovat přece všechny firmy….

– Zvýšit procento kompenzací od státu v kurzarbeitu nebo PŘEVZÍT ODVODY za zaměstnance, to je pro firmy, které nejedou, velká zátěž a více než 2-možná 3 měsíce to nevydrží. Kurzarbeit v čistých mzdách znamená faktický příspěvek na mzdy pro firmu ca 35 % (proč nemá ČR ve stejné výši jako v jiných zemích? Německo: zaměstnanec pobírá 60 % (pro pracovníky bez dětí), 67 % (pro pracovníky s dětmi), příspěvek státu 100 % (a platí i sociální pojištění); Rakousko: pracovník dostává 70 %, stát hradí 100 %, Velká Británie 70 % s tím, že je zastropováno na cca 2000 GBP měsíčně, opět stát platí 100 %. Český stát by měl převzít odvody za firmy nebo aspoň odklad na 6 měsíců jako u OSVČ po dobu nouzového stavu. Stropy jsou tak nízké, že ve strojírenství vychází na 9-11.000 Kč.

– odklad plateb DPH o 6 měsíců (šlo by o jednoduchý „Covid III.“, stát o nic nepřijde a udrží kondici firem). 

– pokud by se podařil odklad DPH, tak po uplynutí doby odkladu PROMINUTÍ DPH z NEZAPLACENÝCH FAKTUR (tedy v důsledku druhotné platební neschopnosti). 

– Nájemné podnikatelů – podnikatelé se potýkají s neochotou pronajímatelů vyjít vstříc s odkladem, snížením splátek nájemného pro ty, kteří museli z důvodu vládních opatření zavřít a jsou s tržbami na nule. Častokrát jsou na obou stranách vztahu podnikatelé. Tím, že se jedná o vyloženě soukromoprávní vztah, pak je to složitá situace. Jsou v podstatě dvě možné cesty – (a) stát bude kompenzovat nájemné pro podnikatele, kteří nemohli řádně prostory užívat (karanténa atd.) nebo (b) stát udělá návod, jak ideálně postupovat v soukromoprávních vztazích – např. ustanovení o vyšší moci nebude moci být v nájemních smlouvách dobrovolně vyloučeno (zde riziko řady sporů se státem kvůli retroaktivitě) nebo žalobce (pronajímatel) bude muset při žalování úhrady nájemného prokázat, že se před tímto krokem pokusil s nájemcem dohodnout na alternativním způsobu (ať již bude jakýkoli) placení nájemného za dobu, kdy se nemohly prostory využívat – pokud tak neučiní, nebude moci žalovat (něco jako předžalobní výzva a její vztah na náhrady nákladů řízení).

 

 • PoptávkuTady bude největší problém – celosvětová poptávka klesá a klesá. Komplikace s cestováním ji budou srážet ještě níže, protože zvlášť exportéři naráží a Česká republika a její investice jsou pro většinu z nás malým rybníkem. Navíc, pokud nebude Německo v pořádku, je většina českých podniků stejně v háji. Tzn. nastartování poptávky je schopna vláda ovlivnit pouze v ČR, tedy státní zakázky a investice do českých firem.

 

 

 • Zdravé lidi, kteří chodí do práce a neleží doma na gauči s tím, že argumentují, že stát to zaměstnavateli stejně zaplatí, tak proč on by měl riskovat zdraví. Lidi skutečně zneužívají systému a někteří nechtějí chodit do práce. Když budeme mít přístup k ochranným prostředkům a lékařské péči, spousta věcí se urovná a nebudou se mít na co vymluvit.

 

 • Stimuly – podpora investic. Je třeba urgentně motivace pro firmy, které jedou. Je třeba, aby stát firmy podpořil tím, že firma, která v tuto dobu udrží zaměstnance, bude mít nějaký benefit v podobě… Firma, která v této době udělá investici např. nad 30, 50 mil. CZK (např. od českých dodavatelů), bude mít např. motivační benefit v podobě ….. Firma, která se účastní aktivně R&D – navýšit koeficient – např. v NCK.

 

Firmy potřebují investovat a místo toho si stahují likviditu pod sebe – což je začátek konce.

Tyto podniky naráží na to, že nebude komu vyvážet, protože v zahraničí jsou ty podniky zavřené, takže vyrábět chtějí, mají třeba i poptávku nebo hledají nové trhy a zákazníky, ale stojí je to peníze a ty nechtějí vydávat, protože rezerva je rezerva. Uzavírá se koloběh peněz, a to je špatně. Potřebujeme jít dál a investovat a na to stát musí vytvořit mechanismus. Pokud tady budeme slyšet, že státní zakázky jedou dál, je sice super, ale těch se MSP převážně neúčastní a pokud ano, tak pouze jako subdodavatelé, a s ti jsou finančně ve většině případů v kleštích (velké firmy využívají své síly a mnohdy menší firmě nezaplatí ani zádržné).

(pro Vase info – několik velkych stavebnich firem ma nastupit na opravy dalnice D1 a zrejme nenastoupi, protože jim všichni ti Ukrajinci, Madari, Polaci utekli do rodnych kraju a nekolik nasledujících tydnu se namohou vrátit, takze se dostavame do patove situace).

 • přesné návody, jednoduché postupy – kde požádat, kam zavolat, co vyplnit, naprosto chybí!

 

 • MONTÁŽNÍ VÝJEZDY DO ZAHRANIČÍ – montáž zařízení je součástí dodávky technologického celku a podmínkou fakturace české firmy. Jde o turnusové výjezdy montážních skupin pracovníků do zahraničí (3-10 týdnů, pak počítají s tím, že po návratu půjdou automaticky na 2 týdny do karantény) + servis na technologiích (údržba, havárie – týká se zejm. pekárenských technologií, firem s 200-250 zaměstnanci). Povolit nejen do Německa a Rakouska, ale i do Polska a na Slovensko (největší obchodní partneři, řada českých firem má na Slovensku i pobočky a obtížně je nyní řídí).

 

 • Avizované vyhlášení Technologie COVID (stejně tak Czech Rise Up) – požadujeme zrušení povinnosti realizovat výběrová řízení a nahradit povinnost zpětným doložením faktu, že investice byla realizována za ceny v místě a čase obvyklé. Tím bude zajištěna požadovaná rychlost potřebných dodávek a výroby.

 

Cílem programu je dotovat stroje a zařízení, umožňující zahájení rychlé výroby nezbytných zdravotnických a ochranných pomůcek, využitelných v boji proti epidemii COVID19. Vyhlášení této dotační výzvy velmi vítáme. Je však třeba upozornit na základní úskalí spočívající v povinností příjemce dotace realizovat výběrová řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů OPPI u všech nákupů nad 2 miliony Kč. Příprava a realizace takové výběrového řízení zabírá v průměru 2-3 měsíce, čímž se celospolečensky žádoucí efektivita každého projektu zásadně zpožďuje, ne-li vytrácí. Např. cena velkokapacitní 3D tiskárny vhodné pro výrobu respirátorů se pohybuje okolo 13 mil. Kč, tzn. režimu výběrového řízení by taková investice podléhala. Obdobně i další důležité technologie, jak vyplývá z komunikace s výrobci a dodavateli zdravotnických pomůcek.

Dovolujeme si požádat o zrušení povinnosti realizovat výběrová řízení u projektů podpořených v tomto dotačním programu, případně v programech obdobných, tedy bezprostředně reagujících na současnou epidemiologickou situaci (Např. další plánovaný program MPO  Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19). V těchto programech doporučujeme nahradit povinnost výběrových řízení zpětným doložením faktu, že investice byla zrealizována za ceny v místě a čase obvyklé. Tím bude zajištěna požadovaná rychlost potřebných dodávek a výroby.

 

 • GASTRO – upravit předpisy pro provoz restaurací, hotelů, ubytoven, fitness, salony, obchody a další místa, kde dochází k seskupení lidí tak, aby mohli tito podnikatelé co nejdříve své provozy částečně otevřít, ale za přísně regulovaných podmínek a ty postupně uvolňovat podle vývoje nákazy. Jde nám také o to, aby se naši lidé venku nenakazili a nepřinesli to do práce.

 

Požadavky za provozovatele restaurací a hospod:

 • Náhrada mzdy 80 % je dostačující. Rádi bychom nicméně navrhli odpuštění sociálního a zdravotního pojištění po dobu zákazu, či jakkoli omezeného provozu.

 

 • Rádi bychom navrhli odpuštěný nájem v nájemních vztazích se státem, městem, obcí, či státních institucí po dobu trvání nouzového stavu a 50% slevu na nájmu po dobu 6ti měsíců od ukončení opatření. Rádi bychom, aby vláda navrhla stejné opatření i pro soukromou sféru. Pokud to není možné zákonně nařídit, prosíme alespoň o vážný morální apel na privátní pronajímatele po dobu omezení i po ukončení nařízení. Případně bychom navrhli zvážit kompenzace tak, aby provozovatelé v soukromých nájmech měli férové podmínky.

 

 • Navrhujeme schválit novou jednotnou úroveň DPH a udržet jí po dobu 3 let (ve shodě s úvěry Covid). Tuto sníženou sazbu DPH navrhujeme nastolit na úroveň 5 %, po uplynutí doby 3 let zvýšit sazbu daně na 10 %.

 

 • Pro rozjezd oboru by výrazně pomohlo zrušení, či alespoň výrazné navýšení limitů u DPP (dohoda o provedení práce) tak, abychom nebyli tolik omezeni hodinami, či celkovou vyplacenou sazbou. To by mohlo pomoci flexibilitě zaměstnanosti.

 

 • Informovanost ohledně COVID-19 – je třeba vysvětlit, jaký je náš cíl, tj. kdy považujeme šíření infekce za kontrolovatelné a tím pádem omezujeme restrikce.

 

 • Připravit programy podpory růstu ekonomiky v novém období a tyto programy co nejrychleji zavádět do praxe. Tyto programy zaměřit na naše firmy a nelákat sem další zahraniční investory.

 

 • ZAJISTIT NOVÉ PŘEDPISY PRO FUNGOVÁNÍ FIREM A LÉKAŘŮ – je třeba začít urychleně dělat kroky k tomu, aby se začala postupně obnovovat činnost firem. Je třeba zajistit nové předpisy pro fungování firem a jejich vybavení. Státní úřady pokulhávají Hygiena nevydává nové pracovní předpisy ani nevíme, kdy je vydá. Firmy nemají ochranné prostředky a neví, jak je správně používat, žijí v právní nejistotě. Nefunguje spousta důležitých zařízení nutných pro chod podniku – např. lékařské ambulance (vstupní, výstupní prohlídka pro zaměstnance, řešení úrazů ve firmách), notáři to také sami o sobě zavřeli a stát na poště kvůli ověření podpisu ve frontě?

 

 • POSÍLIT APARÁT MPO I MPSV ADMINISTRUJÍCÍ VŠECHNY PODPORY – živnostníci i firmy vezmou všechny možnosti podpor útokem a přijde velká vlna žádostí ke zpracování a mnoha firmám i OSVČ jde o čas.

 

 • OSVČ – někteří nemají elektronický bankovnictví, ale pobočky bank jsou zavřené. Je třeba vytvořit systém, jak je s regulací zpřístupnit.

 

Dokument ke stažení zde:
Návrhy a podněty AMSP ČR

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html