NÁZORY PODNIKATELŮ NA JANOTŮV ÚSPORNÝ BALÍČEK, ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ A PŘÍSTUP K FINANCÍM (PRŮZKUM 3 AMSP ČR)

NÁZORY PODNIKATELŮ NA JANOTŮV ÚSPORNÝ BALÍČEK, ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ A PŘÍSTUP K FINANCÍM (PRŮZKUM 3 AMSP ČR)

I přes velmi složitou hospodářskou situaci projevily firmy značnou loajalitu k úsporným opatřením ministra
financí Eduarda Janoty. Rychlý přísun financí do firem, ať už v rámci protikrizových opatření či čerpání fondů,
však enormně brzdí přebujelá administrativa na českých úřadech.

V návaznosti na úsporný balíček ministra financí Eduarda Janoty nyní realizovala Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR další z řady unikátních šetření, nyní mezi 512 majiteli malých a středních podniků z
průmyslu, služeb a stavebnictví z celé České republiky. Poměrně vysoký stupeň znalosti obsahu Janotova úsporného
balíčku, kdy 90 procent respondentů zná jeho obsah zcela či alespoň částečně, je dokladem skutečnosti, že se jedná
o opatření, která mají dopad na podnikání i na obyvatele a zároveň jsou vnímána jako významná z hlediska
stavu veřejných financí a zmírnění deficitu státního rozpočtu. Přestože úsporná opatření budou mít negativní dopady
na firmy, 87 procent podnikatelů s nimi souhlasí. V dalších otázkách se podnikatelé vyjádřili velmi
kriticky k byrokracii a podílu jednotlivých úřadů i k přístupu k financím.

Celý průzkum ke stažení v sekci „Nepřehlédněte“.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html