nejbusiness.cz: AMSP ČR se ohrazuje vůči nerovnosti přístupu vládních omezení k drobným podnikatelům

nejbusiness.cz: AMSP ČR se ohrazuje vůči nerovnosti přístupu vládních omezení k drobným podnikatelům

Gastronomická sekce Hospodářské komory ČR ke krizovým opatřením vlády uvádí:

1 .jsme zklamáni tím, že se vláda nepoučila z minulosti a ve svých opatřeních nijak neřeší například shlukování osob po konci provozní doby ve 22:00

2. zavedená opatření opět zhoršují situaci podnikatelů v omezovaných sektorech, ať už jde o gastronomii či pořadatele kulturních a společenských akcí – očekáváme proto jednání s vládou o úpravě systému kompenzací

3. důrazně vyzýváme vládu, aby přijatá opatření skutečně vymáhala, neboť považujeme za nepřijatelné, že na opatření doplácí poctivě se chovající podnikatelé, zatímco černí pasažéři na ignorování pravidel vydělávají.

Celý článek naleznete zde:
https://www.nejbusiness.cz/nazory/2021-11-25-gastronomicka-sekce-hospodarske-komory-reakce-ke-krizovym-opatrenim-vladyhttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X