Neochota bank půjčovat peníze vládám nevadí

Neochota bank půjčovat peníze vládám nevadí

Zářijové statistiky Evropské centrální banky uvádějí meziroční pokles objemu úvěrů soukromému sektoru o 0,3%.

Čísla dokazují, že v nejbližší době nelze v eurozóně očekávat oživení tažené domácí poptávkou. Zásadními důvody
výrazně nízkého tempa růstu úvěrů soukromého sektoru, které ještě v roce 2007 dosahovalo 11%, jsou následující:
neochota domácností a firem navyšovat své dluhy a neochota bank poskytovat půjčky. Banky půjčují raději
vládám než soukromému sektoru, neboť vládní dluhopisy jsou za současné situace mnohem bezpečnější investicí, než
například půjčky na nákup nového domu. Vlády řeší současné problémy zvyšováním státního deficitu. Soukromé investice
jsou tak postupně nahrazovány méně efektivními vládními investicemi. Následkem může být nízký výnos z kapitálu,
ale i podstatně nižší ekonomický růst. Velmi podobná je situace ve Spojených státech. Odstrašujícím
příkladem může být Japonská krize v devadesátých letech.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html