Nové příležitosti pro firmy z Fondu mikroprojektů

Nové příležitosti pro firmy z Fondu mikroprojektů

Na začátku srpna 2009 byla vyhlášena další výzva pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika a Česká republika 2007-2013. Fond mikroprojektů podporuje
zejména neinvestiční projekty, je nástrojem pro podporu projektů menšího rozsahu na regionální úrovni zaměřené na
zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, rozvoj přeshraniční infrastruktury
a služeb cestovního ruchu, zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávacích a také sociálních služeb.

Dále se zaměřuje na podporu spolupráce hospodářských subjektů, transfer technologií a spolupráci územních samospráv.
O podporu mohou žádat na české straně subjekty z jihomoravského, zlínského a moravskoslezského kraje
a na straně slovenské z trnavského, trenčianskeho a  žilinského  kraje. Minimální výše finanční podpory z
evropských fondů na jeden projekt činí 3 000 eur a maximální 20 000 eur. Dále platí, že celkový rozpočet
mikroprojektu může být maximálně 40 000 eur. Projektové žádosti je možné předkládat v České republice na Ministerstvu
pro místní rozvoj do 15. října 2009 (více na www.strukturalni-fondy.cz).https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X