Nový fond na podporu energeticky úsporných budov v celé EU

Nový fond na podporu energeticky úsporných budov v celé EU

Evropská investiční banka (EIB) vyčlenila 30 milionů EUR v rámci tzv. Solas Sustainable Energy Fund (SSEF) na podporu financování renovace stávající infrastruktury, zejména pak energeticky úsporných budov v rámci celé EU. Z těchto prostředků budou podporovány projekty ve veřejném i soukromém sektoru, zaměřené zejména na malé a střední podniky (MSP). Fond má také povzbudit soukromé institucionální investory, jako jsou pojišťovny a penzijní fondy k investicím do uvedených oblastí, zejména energetických úspor. Investice EIB jsou podpořeny prostřednictvím Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), který je hlavním pilířem investičního plánu pro Evropu. Dosud EFSI zmobilizovalo investice ve výši 546,5 miliardy EUR, které pomohly více než 1,4 milionu malých a středních podniků. 

Více informací naleznete zde:
https://cebre.cz/aktuality/dane-finance-podpora-eu/novy-fond-na-podporu-energeticky-uspornych-budov-v-cele-eu

Zdroj: CEBRE

 amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html