OD 1. 1. 2010 SE MĚNÍ DEN PLATBY POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

OD 1. 1. 2010 SE MĚNÍ DEN PLATBY POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Od 1. listopadu 2009 nabyl účinnosti zákon o platebním styku. Tato změna ovlivnila i odvod pojistného na
zdravotní pojištění. V souvislosti se zákonem o platebním styku dochází
i k novelizaci zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Tato novela ale
nevstoupí v platnost současně se zákonem o platebním styku, nýbrž až 1. 1.
2010. Obsahuje dvě změny – jednak se mění definice dne, který se považuje za den platby
pojistného, a také se mění termín splatnosti pojistného
u zaměstnavatelů.

Pro platby pojistného odepsané z účtu plátce po 31. 12. 2009 se bude za den platby pojistného
považovat den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb zdravotní
pojišťovny.
Do 31. 12. 2009 to je den, kdy je uskutečněno odepsání z účtu plátce
pojistného.

Pokud jde o splatnost pojistného, tak od 1. ledna 2010 již není pojistné u zaměstnavatelů splatné
v den, který je určen pro výplatu mezd, ale vždy v období od 1. dne do 20. dne
následujícího kalendářního měsíce.
Poprvé se takto bude postupovat při platbě pojistného za prosinec
2009. Bez ohledu na den výplaty mezd bude tedy pojistné za prosinec 2009 splatné v období od 1. do
20. ledna 2010.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html