Plán pro nebezpečné situace v práci nemá čtvrtina firem

Plán pro nebezpečné situace v práci nemá čtvrtina firem

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se českých podniků příliš netýká. Podle nejnovější studie jich
nemá zdokumentovanou politiku BOZP nebo akční plán čtvrtina z nich. Vyplývá to z Evropského
průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) provedených společností TNS Infratest pro Evropskou
agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA).

České firmy jsou tak zhruba na úrovni evropského průměru, který se pohybuje na 76 procentech. Ovšem daleko za
takovými zeměmi jako Spojené království, kde má politiku BOZP 98 procent firem, Španělsku s 97procentním či Irsku s
96procentním podílem.

Hlavním uváděným důvodem pro neexistenci takovéhoto plánu uvnitř firmy podle evropských manažerů je, že ji nepovažují
z hlediska pracovních rizik za nezbytnou. To si myslí především firmy z oblasti finančního zprostředkování. Podobný
názor zastává 69 procent z nich. Častý je také mezi malými firmami. Pokud jde o porovnání mezi zeměmi, tak tuto
odpověď nejčastěji uváděly firmy z České republiky, 71 procent.

Příliš často se o bezpečnosti práce nemluví ani na poradách vedení. V České republice to pravidelně probírá necelých
40 procent firem. Ve Švédsku je to ovšem 66 procent a ve Spojeném království a Nizozemsku 60 procent.
Evropský
průměr je 40 procent.

Druhou nejčastější odpovědí je v
evropském
měřítku nedostatek zkušeností (50 procent) a nedostatek času (přes 45
procent). 
 

Pokud jde o kontroly v rámci hodnocení rizik, jsou na tom české firmy o něco lépe, než je evropský průměr. Ten
dosahuje 87 procent, zatímco v ČR podstatně přesahuje 90 procent.

Průzkum se také zaměřil na to, zda mají firmy v Evropě zavedené postupy proti zvládání stresu. Čtyři
z pěti
evropských
manažerů přitom vyjadřují své obavy ze stresu při práci. V
Evropské

unii
má postupy na jeho zvládání zavedeno 26 procent firem. V ČR je to necelých deset procent. O
něco více se české firmy zaměřují na šikanování nebo sexuální obtěžování, kde má postupy proti nim vypracováno
necelých dvacet procent firem. U násilí při práci je to 15 procent. I zde ovšem ČR zaostává za průměrem členských
zemí EU. Zde je to v prvním případě 30 procent, ve druhém 26 procent.

Stres při práci se přitom podle průzkumu stává pro společnosti stejně důležitý jako pracovní úrazy; tuto odpověď dalo
v Evropě 79 procent respondentů. Velmi naléhavý problém představuje zejména v oblasti zdravotnictví a sociální péče –
celých 91 procent společností jej uvádí jako oblast, které se věnuje určitá nebo značná pozornost – a v oblasti
vzdělávání, kde jej uvedlo 84 procent firem.

Průzkum také ukazuje, že 42 procent zástupců
evropského
managementu považuje ve srovnání s jinými otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (BOZP) řešení psychosociálních rizik za obtížnější. Podle zjištění jsou z 53 procent hlavními překážkami
efektivního řešení psychosociálních problémů choulostivost této otázky a z 50 procent nedostatek povědomí o
situaci.


Evropský
průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) provedla společnost TNS
Infratest na jaře 2009. Průzkum obsáhl 31
evropských
zemí, které zahrnovaly 27 členských států EU včetně České republiky, Chorvatsko,
Turecko, Norsko a Švýcarsko. Bylo provedeno 36.000 pohovorů v podnicích s manažery a zástupci zaměstnanců pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) s deseti či více zaměstnanci v soukromých i veřejných organizacích ve
všech odvětvích.

Zdroj: ČTK 8.6.2010https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html