Podnikání v Pobaltí – regulace, možnosti a výzvy pro české firmy

Podnikání v Pobaltí – regulace, možnosti a výzvy pro české firmy

Dne 30.10.2019 se v rámci největší akce AMSP ČR „Dne podnikatelů ČR“ uskutečnilo tradičně odpolední doprovodné Exportní fórum, které bylo tentokrát zaměřeno na pobaltské státy. Obchod ČR s Litvou, Lotyšskem a Estonskem představuje z hlediska objemu, či podílu na celkovém českém obchodě velmi omezený rozsah; ČR má ve vývozu i dovozu cca 10 x větší objemy než tyto země. Se všemi třemi zeměmi má ČR velká aktiva obchodní bilance; i přes omezené objemy představují pobaltské země pro ČR tradiční obchodní partnery. Přestože jde ve všech třech případech o omezené trhy, lze pro řadu českých vývozců najít mnoho zajímavých exportních příležitostí v oblastech vývozů dopravních prostředků, energetických zařízení, technologií pro řadu průmyslových odvětví. Dosavadní objemy vzájemných investic jsou relativně nízké, ale modernizace dopravní infrastruktury, energetiky i průmyslu nabízí některé slibné možnosti pro vývozy spojené s investicemi. Společným zásadním regionálním projektem, na jehož realizaci by se mohly české firmy podílet, je projekt „Rail Baltica“, které představuje moderní železniční napojení všech třech baltických států přes Polsko na evropské železniční sítě. Velmi silnou stránkou Estonska a částečně i Lotyšska je digitalizace nejrůznějších oblastí; zejména ve vztahu k Estonsku se nabízí pro českou start-upovou scénu řada možností spolupráce, viz příklad firmy Pipedrive, která v Praze buduje své další vývojářské centrum.

Příloha – Analýza ke stažení zde:
ANALÝZA POBALTÍ 10_2019

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html