Podnikatelé, zapojte se do diskuse k nové Exportní Strategii na léta 2011 – 2016 (NES)!

Podnikatelé, zapojte se do diskuse k nové Exportní Strategii na léta 2011 – 2016 (NES)!

Sekce zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR připravila výzvu široké podnikatelské veřejnosti
k diskusi nad tímto materiálem.

Tato výzva a přiložený dotazník je k dispozici zde. Vaše reakce je možné zasílat do 15. února 2010.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html