Podpora prezentace českých firem v zahraničí

Podpora prezentace českých firem v zahraničí

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo druhou výzvu z programu Marketing, který spadá pod Operační Program
Podnikání a inovace (OPPI). Malé a střední podniky (MSP) si mohou na propagaci své firmy v zahraničí rozdělit až půl
miliardy korun.

Dotaci je přitom možné použít nejen na účast na veletrhu, ale i na přípravu podkladových materiálů nebo na přepravu
vystavovaných produktů na místo konání. Nejmenší suma pro jeden projekt je 300.000 korun, horní hranice stanovena
není, přičemž dotace bude pokrývat 50 procent nákladů. Podmínkou pro MSP je minimálně dvouletá historie a sídlo v ČR,
výjimku tvoří pražské podniky, které se výzvy zúčastnit nemohou, ledaže by na veletrhu vystavovaly produkty své
regionální pobočky. Žádosti o dotace lze předkládat agentuře CzechInvest od 1. března do 30. června 2010.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html