Poslední mezinárodní setkání projektových partnerů ve španělském Cádizu

Poslední mezinárodní setkání projektových partnerů ve španělském Cádizu

Závěrečné setkání projektu AGEADAPT – Adaptace MSP na proces stárnutí pracovních sil v rámci programu Erasmus+ se letos konalo 14. a 15. září v okouzlujícím historickém městě Cádiz. Španělská organizace GrowthCoop zodpovědná za organizaci setkání se postarala o to, aby byl pobyt pro všechny účastníky, včetně českého zástupce AMSP ČR, úspěšný a obohacující.

Během setkání se všichni projektoví partneři věnovali především finalizaci posledních projektových výstupů a aktivitám v oblasti jejich šíření mezi veřejností jako je pilotní testování a multiplikační akce. Velká část debaty byla také věnována diskusím o hlavních dopadech zpracovaných vzdělávacích materiálů, které byly pečlivě připraveny tak, aby sloužily jako cenný zdroj, jehož cílem je usnadnit cílovým skupinám, tedy podnikovým manažerům a pracovníkům ve věku 55 let a více, přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám na trhu práce.

Při zpětném pohledu byl projekt AGEADAPT více než jen odborným počinem. Představuje rovněž, jaké úžasné věci mohou nastat, když partneři dobře spolupracují a jsou odhodlaní sdílet společnou vizi. Vzpomínky vytvořené během pobytu partnerů v Cádizu, vytvořené vazby a hmatatelný dopad této spolupráce na životy starších pracovníků jsou důkazem úspěchu a významu tohoto pozoruhodného projektu.

Více se o projektových výstupech můžete dozvědět na webových stránkách projektu AGEADAPT: www.ageadapt.cz.

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html