Pozvánka pro vystavovatele se 100% dotací

Pozvánka pro vystavovatele se 100% dotací

Mezinárodní prodejní veletrh HEIM + HANDWERK 2012 – 35. prodejní výstava řemesla, designu a bydlení, Nové výstaviště Mnichov, 28. 11. – 02. 12. 2012. S potěšením si dovolujeme sdělit, že na žádost AMSP ČR byl veletrh Domov+Řemeslo 2012 zařazen do seznamu podporovaných akcí Speciálních veletrhů a výstav na tento rok. Přihlášky je možné zasílat do 31.7.2012.

Tohoto veletrhu se s finanční pomocí MPO zúčastnilo v loňském roce s velkým úspěchem na 45 českých drobných řemeslnických firem a zájem evidujeme i letos. Veletrh je svým zaměřením pro drobné řemeslnické firmy jedinečný. Prezentace České republiky je zde bavorskými oficiálními místy vždy vysoce hodnocena a ukázky tradičních českých řemeslnických výrobků jsou zde velmi žádány. Naši vystavovatelé jsou s účastí spokojeni jak s přímými tržbami na místě, tak s dohodnutými kontrakty.

Zcela určitě řada malých a středních řemeslnických podniků finanční podporu velmi uvítá, neboť má svoje sídla v oblastech, kde není průmysl a kde je vyšší nezaměstnanost.

Cenové podmínky účasti:

Veletrh H+H 2012 byl opět zařazen do nového programu „Specializovaných veletrhů a výstav“, který spravuje Hospodářská komora ČR spolu s agenturou Czech Trade. Projektu se mohou zúčastnit všechny pod­niky – plátci daní a se sídlem v ČR, vyjma podniků se sídlem v Praze (s výjimkou těch, jejichž činnost je proka­zatelně spojena s výrobou a službami realizovanými mimo region hl. města Prahy). Podpora je poskytována podle pravidla de minimis, a to do výše 100% způsobilých výdajů, maximálně však do výše 120.000,- Kč bez DPH na jednu akci. Bližší informace k tomuto programu najdete na www.komora.cz. O dotaci se žádá jednoduchou administrativní cestou.

Nabízíme 2 formy účasti:

A/ Účast v rámci společné expozice: Tuto formu účasti doporučujeme firmám, které chtějí svěřit celou organizaci účasti organizátorovi společné expozice. Předpokládáme, že společná expozice bude rozdělena na samostatné jednací kóje po 9m2, 12m2, či 16m2 se společným zázemím s min. počtem 3 firem. Cena 1m2 expozice: 6.350,-Kč + 20 % DPH. Cena zahrnuje: nájemné výstavní plochy, projekt, grafické řešení a realizace expozice, tech. přívody. Povinný zápis do katalogu ve výši 108,- EUR bude každému vystavovateli účtován zvlášť. Plátci DPH si mohou po skončení veletrhu českou daň nárokovat zpět.

B/ Účast vlastní samostatnou expozici: Vystavovatelé, kteří se rozhodnou pro vlastní prezentaci, si mohou objednat výstavní plochu přímo u veletržní správy vč. realizace expozice (popř. poptat jakoukoliv firmu). Oficiální nájemné řadové výstavní plochy je 123,60 EUR/m2.

V rámci tohoto dotačního programu Vám budou po skončení veletrhu uhrazeny tyto náklady: nájemné výstavní plochy, projekt, grafické řešení a realizace expozice, technické přívody a zápis do katalogu. Minimální velikost plochy expozice je v tomto případě 12m2. Vystavovatel je povinnen organizátorovi před veletrhem zaplatit veškeré náklady spojené s účastí na veletrhu.

Informace o veletrhu Heim + Handwerk:

www.heim-handwerk.de

Veletrh H+H je největším předvánočním prodejním veletrhem v Bavorsku zaměřeným na malé a střední podnikání. Veletrhu se pravidelně účastní 1.000 vystavovatelů z 23 zemí, a mezi českými vystavovateli je velmi oblíben. Loňského ročníku se zúčastnilo rekordních 45 českých vystavovatelů na ploše 650m2. Na veletrhu mají čeští výrobci ideální příležitost k přímému prodeji svých výrobků či k navázání nových obchodních vztahů. Letos se očekává návštěvnost opět přes 120.000 návštěvníků.

Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 2012

OBOROVÉ ČLENĚNÍ VELETRHU HEIM+HANDWERK 2012

  • Umělecké řemeslo všeho druhu
  • Šperky všeho druhu, hodiny
  • Bytové doplňky Vnitřní zařízení a vybavení bytu
  • Kuchyně, Interiérové vybavení
  • Energeticky úsporné stavění
  • Zahrada a wellness
  • Vybavení pro zahradu
  • Stavba, výstavba, technické vybavení, nářadí, nástroje
  • Domácí potřeby, domácí spotřebiče, hudební nástroje, zdraví a rehabilitace

 

Pro bližší informace k veletrhu a přihlášky kontaktujte:

Ing. Jaroslav Vondruška, oficiální zástupce GHM a Messe München pro ČR a SR

Tel.: 602 711 012, email: vondruska@expocs_cz

 

 

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X