Právo Evropských společenství

Právo Evropských společenství

Užitečné odkazy na Portál legislativy, Překlady technické legislativy a legislativy ES či Český normalizační institut.

Portál legislativy Eur-Lex: http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm Příprava legislativy ES;

 

Překlady legislativy ES – česky: http://isap.vlada.cz/homepage.nsf/titul

 

Překlady technické legislativy – česky: http://www.sth.cz/?jazyk=cz&menuid=23

 

Český normalizační institut: http://www.unmz.cz/amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html