PŘEDÁVÁNÍ RODINNÝCH FIREM ZADRHÁVÁ

PŘEDÁVÁNÍ RODINNÝCH FIREM ZADRHÁVÁ

Praha, 17. 5. 2018. Rodinné firmy zažívají velkou vlnu generační výměny a většina z nich na tento úkol není dostatečně připravena. Plán na předání rodinného podniku má pouhých 5 % z nich. Generační výměna přináší také konflikty mezi zakladateli a nástupníky, což potvrzují 2/3 dotazovaných firem. Jen těsná nadpoloviční většina vlastníků ví, komu rodinnou firmu předat, zatímco před rokem to bylo ještě plných 70 %. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) předkládá u příležitosti 7. ročníku soutěže Equa Bank Rodinná firma roku průzkum zaměřený na rodinný byznys. Pro AMSP ČR ho realizovala výzkumná agentura IPSOS mezi 331 rodinnými firmami napříč obory a regiony ČR v květnu 2018.

Předat firmu rodinnému příslušníkovi plánuje 57 % firem, přičemž necelá polovina z nich (47 %) již ví, komu ji předají. Na meziročním poklesu (13 %) se ale začíná projevovat trend, kdy potomci využívají lukrativních nabídek na trhu práce a upřednostňují před náročností vlastního podnikání často komfortnější zaměstnání u velkých firem. Alarmující je rovněž zjištění, že pouze 5 % rodinných firem má zpracovaný plán předání podniku. Celých 65 % rodinných firem takový plán nemá a ani o něm neuvažuje, což může být podle AMSP ČR velkým rizikem. „Nejvíce ztrát vyplývajících ze špatného předání vyplývá totiž z nepřipravenosti všech stran, proces se často děje intuitivně, v časovém tlaku a bez dopředu projednaných podmínek a pravidel. To může znamenat vznik problémů a nedorozumění, jak mezi předávajícími, tak mezi firmou a dodavateli, bankéři nebo zákazníky“, upozorňuje generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová a dodává: „Na druhou stranu jsme rádi, že 52 % rodinných firem vyhledává informace o generační výměně a zhruba třetina z nich je čerpá od AMSP ČR v rámci Roku rodinného podnikání 2018.“

Více jak polovina rodinných firem (56 %) uvádí, že nástupníci mají vhodné vzdělání pro řízení firmy, naopak, pouze třetina nástupníků má dostatek zkušeností. Co se týká vlastností potenciálního nástupce a budoucího lídra firmy, projevuje se u rodinných firem vyšší důraz na dlouhodobou stabilitu. Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu uvádí: „Zatímco v nerodinných firmách jsou více požadovány manažerské, organizační a oborové schopnosti, u rodinných firem je kladen vyšší důraz na zodpovědnost, čestnost a spravedlivost. To je dáno tím, že cílem obvykle není okamžitý finanční zisk, ale dlouhodobá správa aktiv a udržení rodiny pohromadě, přičemž šéf rodinné firmy hraje nejen o manažerské výsledky, ale doslova o střechu nad hlavou pro celou rodinu a o majetek tvořený jeho předky. To je odpovědnost, která je neporovnatelná s běžným manažerským přístupem.“

Rodinné firmy se aktivně začaly zajímat o myšlenku ukotvení rodinného podnikání v české legislativě. Celých 77 % souhlasí s tímto krokem, což je o 34 % více, než tomu bylo v loňském roce. „V okamžiku, kdy bude uzákoněna definice rodinné firmy, mohou následovat další kroky pro podporu tohoto typu podnikání, ať už přímou nebo nepřímou, například snížením administrativní zátěže, zjednodušením daňové agendy těchto firem a podobně,“ říká Miroslav Svoboda, vedoucí partner ve společnosti Deloitte, která na právním ukotvení definice pracuje.

V rámci podpory by rodinné firmy nejvíce uvítaly mediální podporu příkladů dobré praxe, dále investiční pobídky pro rodinné firmy, cílené dotační podpory pro ně či snížení odvodů za zaměstnance u firem v méně rozvinutých regionech. V dalších požadavcích následuje finanční příspěvek na vzdělávání nástupníků na vysokých školách v ČR i v zahraničí a rovněž vyšší zodpovědnost státu v rozhodování o podpoře konkurenčních zahraničních montoven, distribučních a logistických center v regionech, které jim odebírají pracovníky. Člen představenstva AMSP ČR, garant projektu Rok rodinného podnikání 2018 a majitel společnosti LIKO-S a.s. oceněné „Equa bank Rodinná firma roku 2014“ Libor Musil k tomu uvádí: „Dnes již není možné, aby zahraniční investoři přicházeli do našich regionů a s podporou našeho státu v zádech vysávali pracovní trh místním rodinným firmám. Je nutné tuto nerovnováhu vyvažovat a začít stejnou měrou podporovat růst českých rodinných firem. Je třeba, aby naše podniky zakládaly své továrny v zahraničí. Podpora nástupu nové generace rodinných podnikatelů do vedení firem nastartuje jejich raketový růst. Je zde historicky velká šance na to, aby originální české společnosti začaly dobývat svět.“

Celých 83 % rodinných firem deklaruje mimořádnou náročnost vůči svým zaměstnancům, přičemž ale stejný přístup volí i k potomkům ve firmě. Ke konfliktům mezi rodinnými příslušníky dochází ve dvou třetinách rodinných firem, nejčastěji mezi zakladateli a nastupující generací či zakladateli navzájem, naopak konflikty mezi rodinou a ostatními zaměstnanci nejsou příliš časté. Dvě třetiny firem (63 %) pak řeší konflikty otevřenou diskuzí, obvykle nevyužívají rodinnou ústavu, přesto je zřejmé, že problémy dokáží na kupecké bázi řídit a nepodceňují jejich řešení, včetně určitých formalizovaných kroků, např. na bázi oficiální rodinné rady.

„Velkým tématem zůstává v rodinných firmách i letos otázka předání pomyslného žezla. Pomoc s generační výměnou hledají respondenti nejčastěji u známých (64 %), poměrně velká část se ale obrací i na profesionály – právní a poradenské firmy (32 %). Zhruba třetina z nich čerpá informace od AMSP ČR, mj. v rámci Roku rodinného podnikání 2018.“ dodává Miroslav Svoboda z Deloitte.

Majitelé rodinných firem více jak z poloviny (61 %) preferují, aby nástupník absolvoval stáž v jiné rodinné firmě a získal tak reálné zkušenosti z provozu. Na rozdíl od minulých let se začíná objevovat trend, kdy předávající mají větší zájem zůstat ve firmě aktivní. Je to dáno jednak tím, že není jednoduché přesvědčit nástupce k převzetí firmy, ale rovněž tím, že s blížícím se časem odchodu si předávající stále více uvědomují, že jejich práce je v rodinném podniku nejednoduše nahraditelná.

Více než jedna polovina dotázaných majitelů rodinných společností uvedla, že jsou rozhodnutí, nebo téměř rozhodnutí, předat firmu rodinnému příslušníkovi. Na druhou stranu 65 % majitelů zatím nemá připravený plán, jak k předání dojde. Toto přesně vystihuje důvod, proč se ŠKODA AUTO Česká republika rozhodla autorizované obchodní partnery značky na tuto generační výměnu připravit. Jak uvedl Miroslav Holan, vedoucí rozvoje obchodní sítě ŠKODA AUTO Česká republika: „Již třetím rokem organizujeme pro naši síť autorizovaných obchodníků značky, resp. pro majitele dealerství a jejich nástupce program nazvaný Vzdělávání managementu – Moderní řízení podniku. Kromě obecné manažerské dovednosti vycházející z tradičních MBA programů pracujeme s majiteli a jejich nástupci i na porozumění důležitosti aktu předání společnosti, a to především z pohledu strategického, organizačního, procesního a právního. Obě skupiny, tj. ta, která podnikání předává, i ta, která podnikání bude přebírat, velmi kvitují praktické rady, které mohou aplikovat zpět ve svém rodinném podnikání.“ Na závěr Miroslav Holan podotknul, že věří, že se ŠKODA AUTO Česká republika společně se svými obchodními partnery s nadcházející generační obměnou efektivně vypořádá.

Vojtěch Záškodný, ředitel firemního bankovnictví Equa bank dodává: „Z výzkumu vyplývá, že dosahování zisku není jediným motivem pro podnikání rodinné firmy, klíčový je také důraz na mezigenerační úctu k majetku předků a zodpovědnost nejen k rodinné tradici, ale i ke komunitě a prostředí, ve kterém se rodinná firma pohybuje. Tento důraz na osobní odpovědnost podporuje také jeden z výstupů prezentovaného výzkumu, rodiče v rámci rodinné firmy kladou na své potomky zpravidla mnohem vyšší nároky než na ostatní zaměstnance“.

„Sektor malých a středních podniků, kam většina rodinných firem patří, považujeme za velice důležitý pro zdravý ekonomický i sociální vývoj celé společnosti. Také proto jsme jako první na českém trhu operativního leasingu automobilů přišli před čtyřmi lety s produktem, který jsme postavili na míru této zákaznické skupině. Největší ohlas má u mladší generace, která je otevřenější novým obchodním modelům i technologickým řešením. O automobilu uvažuje jako o službě, zajímá se o nové trendy, jakými jsou carsharing anebo elektromobilita. To vše jsou oblasti, v nichž umíme rodinným firmám pomoci. Nyní si mohou operativní leasing vyzkoušet bez dlouhodobých závazků. Nedávno jsme totiž spustili krátkodobý pronájem aut třeba jen na jediný měsíc,“ říká Petra Ochová, ředitelka pro business development a marketing společnosti LeasePlan Česká republika.

„Společnost Amway je již od roku 1959 čistě rodinnou firmou, a proto je pro nás téma rodinného podnikání velmi důležité, včetně otázky nástupnictví a předávání podnikání mezi generacemi. Podnikání s Amway je pro naše distributory/obchodní partnery většinou rodinnou záležitostí, kdy se zapojují jak oba manželé, tak často i dospělé děti. Věříme proto, že trend, kdy většina rodin chce podnikání předávat dalším generacím a který lze vyčíst ze současného průzkumu, se projeví i v naší společnosti. Současně pracujeme na tom, aby bylo předávání pro naše partnery co nejjednodušší a jsme velmi rádi, že nám v této oblasti snaha AMSP ČR pomáhá.“ říká Ildiko Dikošová, General Manager Amway Česká republika, s.r.o.

Při příležitosti zveřejnění průzkumu startuje i prestižní soutěž Equa bank Rodinná firma roku (EBRFR). Letos se do ní mohou firmy přihlásit od 17. května do 17. srpna 2018. Kromě tradičního zlatého, stříbrného a bronzového umístění zůstává i letos Cena odborné poroty pro dvě kategorie: Malé firmy (firmy do 50 zaměstnanců s obratem do 10 mil. EUR) a Střední firmy (firmy do 250 zaměstnanců s obratem do 50 mil. EUR). Cena veřejnosti zůstává stejná jako v předchozích ročnících a budou do ní zařazeny firmy z obou kategorií (z každé kategorie 5 nejlepších firem, které vybere porota). Vyhlášení vítězů proběhne již tradičně na Dni podnikatelů České republiky, a to 10. října 2018 v Praze.

 

Harmonogram 7. ročníku soutěže Equa bank Rodinná firma roku (EBRFR):

17. 5. 2018 Zahájení 7. ročníku Equa bank Rodinná firma roku
17. 5. 2018 – 17. 8. 2018 Přihlašování firem do soutěže
20. 8. 2018 – 7. 9. 2018      Výběr vítězů odbornou porotou a výběr 10 firem pro hlasování veřejnosti
17. 9. 2018 – 30. 9. 2018 Hlasování veřejnosti
10. 10. 2018 Den podnikatelů ČR – slavnostní vyhlášení vítězů EBRFR 2018 a Ceny veřejnosti

 

Tiskovou zprávu naleznete zde:
TZ-2018-05-17-Rodinné firmy

Průzkum naleznete zde:
Průzkum-úskalí generační výměny-VÝSLEDKY s komentářem AMSPhttps://www.viva-awa.com/sextoysindelhi https://www.sexvibrators.in/about_us
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
https://amsp.cz/20210317-best-handheld-vacuum-cleane/
X