Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO „Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020“

Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO „Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020“

AMSP ČR se v minulých dvou týdnech kriticky vyjádřila k tomuto materiálu v médiích – viz sekce “AMSP v médiích” na tomto webu. V rámci připomínkového řízení nyní předkládá podrobnou analýzu předložené Exportní strategie z pohledu malých a středních podniků a své námitky vč. doporučení. Analýza byla zaslána na MPO a MZV s kopií na zainteresované subjekty (SP ČR, ICC, ČEB, EGAP apod.).

Exportní strategie ČR 2012-2020 představená na tiskové konferenci MPO ministrem Martinem Kubou dne 6.2.2012 k dispozici zde .

Navrh_MPO_Exportni_strategie_CR_2012_2020.pdf Navrh_MPO_Exportni_strategie_CR_2012_2020.pdf (1,39 MB)
Pripominky_AMSP_CR_k_Export.strategii_CR_2012_2020.pdf Pripominky_AMSP_CR_k_Export.strategii_CR_2012_2020.pdf (291,84 KB)X