Příští generace EU

Příští generace EU

Ve čtvrtek 17. února 2022 Evropská komise zveřejnila první pololetní zprávu o nástroji Příští generace EU. Zpráva pokrývá období od června do prosince minulého roku. Komise loni získala 71 mld. EUR pro dlouhodobé financování a mezi členské státy uvolnila 64 mld. EUR v rámci Nástroje pro oživení a odolnost.

Více informací naleznete zde:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_1144

Zdroj: MPO

 amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html