Programy „Start“ a „Start plus“ Národních cen kvality jsou nově zaměřeny na malé a střední podniky

Programy „Start“ a „Start plus“ Národních cen kvality jsou nově zaměřeny na malé a střední podniky

V živém vysílání ČT24 dne 26.11.2008 v 8:40h vystoupil místopředseda představenstva Karel Havlíček na téma
těchto programů. Konstatoval, že řízení kvality patří ke stěžejním prioritám úspěšných firem.

V roce 2009  věnovala Rada kvality ČR velkou pozornost programům Národní ceny kvality.  Vedle
modelu  EXCELENCE  pro podnikatelský sektor a modelů CAF a EXCELENCE pro veřejný sektor byl pro rok 2009
vyhlášen první ročník Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost (CSR) pro oba sektory. Relativně nízký počet
účastníků z podnikatelského sektoru vedl Radu k rozhodnutí zintenzívnit propagaci programů Ceny a zvláště
v době krize poukazovat na možné přínosy práce s modelem podnikatelské úspěšnosti EFQM a modely Národní ceny
kvality. 

Model START Národní ceny kvality ČR je určen pro organizace, které hledají cestu, jak začít se
systematickým zlepšováním, ale i pro organizace, které mají zkušenosti s aplikací normy ISO 9001 a hledají
metody efektivnějšího a účinnějšího naplnění požadavků této normy. Jako model pro zahájení cesty ke zlepšování je
použito sebehodnocení dle doporučení  EFQM.   Jako metoda  provedení sebehodnocení
je využit dotazník.

Objektivně vyplněný dotazník ve všech částech devítikriteriálního modelu EFQM a zpracování bodového hodnocení přinese
firmě informaci o jejích silných stránkách a příležitostech ke zlepšování i o celkovém profilu organizace. Celkový
profil organizace ukáže

na „nejslabší místa“ v řízení firmy  a tedy cestu, kde začít se zlepšováním.

 

Model START PLUS Pokud je firma dobře řízená nebo je držitelem certifikátu ISO 9001 a má zájem o
získání informací o stávající úrovni firmy a na hledání cest pro zlepšování a inovaci řízení, může realizovat opět
sebehodnocení formou odpovědí na otázky dotazníku.  Tento model již vyžaduje sepsání náročnější sebehodnotící
zprávy (vyplněný dotazník sestávající z odpovědí na jednotlivé otázky). Jednotlivé odpovědi jsou již ale
posuzovány  z více pohledů.

 

EFQM model je v současné době považován za nejpropracovanější nástroj řízení
organizací.
V zásadě jde o filozofii managementu, která vychází z jednoduché úvahy, že vynikající výsledky
může organizace dosáhnout, pokud dosáhne maximální spokojenosti svých zákazníků a svých zaměstnanců a je respektována
okolím. Zjednodušeně jde o manažerský nástroj, který slouží k systematickému a trvalému přezkoumávání kvality
organizace a to od vedení, přes strategická rozhodnutí, zaměstnance, financování až po klíčové výsledky.

Dle vyjádření Pavla Ryšánka z Národní ceny kvality se budou finanční náklady pro firmu v těchto modelech
pohybovat cca kolem 20.000,- Kč.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html