Projekt „Erasmus pro začínající podnikatele“

Projekt „Erasmus pro začínající podnikatele“

Evropský výměnný program pro podnikatele – „Erasmus pro začínající podnikatele / Erasmus for Young Entrepreneurs“ byl naší asociací oficiálně zahájen 1. 2. 2013. Díky realizaci tohoto projektu v následujících 2 letech mají nově i čeští začínající podnikatelé možnost nabýt nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují malé a střední podniky v jiných zemích Evropské unie (EU27 + Lichtenštejnsko, Norsko, Island, Černá hora, Albánie, Srbsko, Izrael, Chorvatsko, Makedonie a Turecko).

ICE_2.jpg

Název projektu:

Erasmus for Young Entrepreneurs – EYE (ICE, Italsko-český Erasmus pro začínající podnikatele)

www.erasmus-entrepreneurs.eu

www.ic-erasmus.eu/cs

 

Registrační číslo:

C5-325400

 

Český partner / Zprostředkující organizace / Intermediary Organization / IO:

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

 

Zahraniční partner / Vedoucí partner / Lead Intermediary Organization / Lead IO:

CEDIT – Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana

 

Stručný popis projektu:

Podstatou projektu je zajištění podpory pro začínající podnikatele (NEs) a to prostřednictvím výměny zkušeností uskutečněné v rámci jejich pobytu u zkušeného, zahraničního podnikatele (HEs). Tento hostitelský podnikatel poskytuje novému podnikateli znalosti potřebné k provozu malé firmy, konzultuje jeho podnikatelský záměr a celkově vede podnikatele jeho prvními kroky v přípravě na samostatné podnikání. Na druhou stranu zkušený podnikatel těží z možnosti získat nové perspektivy na svůj podnik a současně má možnost spolupracovat se zahraničními partnery a dozvědět se informace o nových trzích.

Pobyt částečně financuje Evropská unie (měsíční výše příspěvku poskytovaného NE se liší podle cílové destinace HE a v principu se pohybuje od 530 EUR/měsíc pro pobyt v Albánii po 1.100 EUR/měsíc pro život v Dánsku nebo Norsku.

Žádost o zapojení se do projektu lze učinit prostřednictvím elektronického systému na internetu http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?pid=051 > REGISTRACE, přičemž je třeba mít založený ECAS účet a následně mít vypracovaný kompletní podnikatelský záměr a zpracovaný strukturovaný životopis (preferován je formát Europass). Po schválení žádosti probíhá proces vyhledání vhodného hostitelského podnikatele. Zahraniční pobyt může trvat jeden až šest měsíců a musí proběhnout v průběhu dvanácti měsíců. Během této doby lze pobyt rozdělit do několika kratších bloků (jeden blok je nejméně týdenní), kdy bude začínající podnikatel pobývat u hostitelského podnikatele.

 

Cíle projektu:

Projekt si klade hmatatelné cíle. V průběhu dvou let bychom chtěli vyslat do zahraničí k hostitelským podnikatelům zhruba 21 českých podnikatelů (nicméně konečný celkový počet vyslaných podnikatelů je limitován našim přiděleným grantem a bude záležet na dvou základních faktorech. A to: na jak dlouho (1 – 6 měsíců) a kam (výše grantu se liší podle cílové destinace) budou chtít žadatelé vycestovat. Současně počítáme se zapojením cca 20 hostitelských, zkušených podnikatelů z ČR, kteří budou ochotni a připraveni přijmout případné zájemce z řad začínajících podnikatelů z jiných koutů Evropy.

Průřezovým cílem našeho snažení bude větší popularizace a celková propagace programu EYE v České republice.

 

Cílové skupiny:

 

Začínající podnikatelé z ČR bez rozdílu věku (buď bez podnikatelských zkušeností pouze s podnikatelským záměrem, či již podnikající maximálně 36 měsíců)

Zkušení podnikatelé / hostitelští podnikatelé – jedná se majitele malých a středních podniků, resp. o osoby, které mají rozhodovací, řídící pravomoci spojené s vedením daného podniku/organizace.

 

Termín realizace:

1. 2. 2013 – 30. 1. 2015

 

 

Kontakty:

CEDIT 

Via Santa Caterina d’Alessandria, 12

I-50129 Firenze

+39 055482942 – cedit@cedit_org

AMSP ČR

Těšnov 5,

CZ-110 00 Praha 1

+420 222 246 404 – amsp@amsp_cz

cedit.jpg                logo_AMSP___R_bez_popisek.jpg

 

Proposal CS-325400 funded by:

 eu.gif          eu2.png

 

 

Oficiální podoba ke stažení zde:

ICE_EYE_info_web_AMSP_CR.pdf ICE_EYE_info_web_AMSP_CR.pdf (397,22 KB)https://www.viva-awa.com/sextoysindelhi https://www.sexvibrators.in/about_us
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
https://amsp.cz/20210317-best-handheld-vacuum-cleane/
X