Projekt „European Entrepreneurs Campus“

Projekt „European Entrepreneurs Campus“

AMSP ČR je od konce minulého roku členem mezinárodního projektového týmu organizací zapojených do implementace projektu „European Entrepreneurs Campus“ realizovaného v rámci Programu celoživotního učení, Leonardo da Vinci – Přenos inovací. Tyto projekty jsou obecně zaměřeny na přenos příkladů dobré praxe ze zahraničí, jejich adaptaci na lokální podmínky a jejich následnou implementaci v rámci kontextu daného prostředí. Předmětem tohoto projektu je přenos metodik a nástrojů pro stimulaci podnikavosti studentů i akademických pracovníků úspěšně používaný na Univerzitě jižního Dánska.

_EEC_projekt_logo.jpg

Název projektu: 

European Entrepreneurs Campus – EEC (Evropský podnikatelský kampus).

Přenos, nastavení a vývoj multidisciplinárního modelu pro podporu podnikání v oblasti odborného a vysokoškolského vzdělávání

www.eec-project.eu

 

Registrační číslo:

program Leonardo Da Vinci, TOI 2012-1-IT1-LEO05-02794 (CUP G12F12000080006)

 

Čeští partneři:

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, AMSP ČR (CZE) 

Vysoká škola finanční a správní, VŠFS (CZE)

 

Koordinátor projektu:

CEDIT – Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana (ITA)

 

Zahraniční partneři:   

Univerzita jižního Dánska| Podnikatelské Centrum IDEA (DNK)

IEPL | Španělský institut pro rozvoj produktivity práce (ESP)

Univerzita Sevilla (ESP)

Kraj Toskánsko | Oddělení technologického transferu služeb a infrastruktury (ITA)

Univerzita Pisa (ITA)

BD Center Sp. z o. o. (PLN)

 

Stručný popis projektu:

Růst podnikavosti lidí v Evropě je v současné době obecně chápán jako klíčový element pro tvorbu nových pracovních míst, pro zlepšování celkové konkurenceschopnosti a hospodářského růstu napříč Evropou. Právě stimulace podnikavosti obecně, nebo řekněme „podnikatelského ducha“, je hlavním cílem projektu a to prostřednictvím přenosu multidisciplinárního modelu na podporu podnikání v oblasti odborného a vysokoškolského vzdělávání. Jak již bylo výše uvedeno, projekt pracuje s „příkladem dobré praxe“ – s komplexním modelem metodik a nástrojů pro stimulaci podnikavosti studentů a akademických pracovníků na Univerzitě jižního Dánska. Zmíněné metodiky a nástroje, které jsou na univerzitě běžně používané podnikatelským centrem IDEA, budou v průběhu realizace celého projektu adaptovány na specifické podmínky cílových zemí „transferu inovace“ – tzn. do České republiky, Itálie, Španělska a Polska.

 

Cíle projektu:

Celkovým cílem projektu je položit základy pro multidisciplinární model na podporu podnikání v oblasti odborného a vysokoškolského vzdělávání.

Za tímto účelem byly specifikovány tyto parciální, postupné cíle:

  • Zpracování úvodní analýzy proveditelnosti přenosu.

  • Zpracování předlohy – modelu používaného IDEA a jeho přizpůsobení potřebám VET (odborného vzdělávání a přípravy) a vysokých škol v cílových destinacích.

  • Podpora účastníků odborné přípravy ve využívání výukových metod založených na zkušenostech.

  • Zřízení pracovní skupiny pro adaptaci obsahu, nástrojů a aktivit, které zlepšují kvalitu podnikatelského vzdělávání, stejně jako klíčové kompetence v systému odborného vzdělávání a přípravy.

  • Zapojení podnikatelů do školení o podnikání (hlavně malých a mikro podniků).

  • Poskytnutí ukazatelů pro hodnocení výsledků a dopadu vzdělávacích aktivit.

 

Cílové skupiny:

  • Vysoké školy, organizace působící v oblasti celoživotního vzdělávání, vzdělávací instituce.

  • Malé a střední podniky

 

Termín realizace:

1. 11. 2012 – 30. 09. 2014

 

Projekt je financován Evropskou komisí Program LLP – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006

eu_flag_llp_it_01.jpg


Oficiální podoba ke stažení zde:

EEC_info_web_AMSP_CR.pdf EEC_info_web_AMSP_CR.pdf (918,21 KBAsociace malých a středních podniků a živnostníků ČR hostila ve dnech 12. – 13. 12. 2013 mezinárodní setkání partnerů projektu European Entrepreneurs Campus (EEC), na jehož realizaci se aktivně podílí.


První den setkání si partneři na vlastní kůži vyzkoušeli dánský model workshopu „Innovation Camp“. Workshop je založen na interaktivní spolupráci ve skupinách a má za úkol najít řešení pro konkrétní problém. Práce byla rozdělena do několika etap, kdy na každou etapu byl stanovený časový limit. Výsledkem každé skupiny byl konkrétní promyšlený návrh podnikatelského plánu na dané téma.

Druhý den byl vyhrazen pro organizační a koordinační aktivity realizace dalších fází projektu. Kompletní, plně lokalizovanou, finální podobu metodik a nástrojů budeme mít k dispozici na podzim roku 2014. Závěrečné setkání projektového konsorcia se uskuteční na podzim roku 2014 v italské Pise.

Tisková zpráva ze dne 18. 12. 2013
 
 


Prezentace z konference v rámci projektu European Entrepreneurs Campus na téma: „Současné nástroje a programy podpory rozvoje podnikavosti (nejen) studentů vysokých škol“ ke stažení:

EEC_prezentace_SKABA_EYE_2014_09_29.pdf EEC_prezentace_SKABA_EYE_2014_09_29.pdf (1,48 MB

EEC_prezentace_BARTOS_EYE_2014_09_29.pdf EEC_prezentace_BARTOS_EYE_2014_09_29.pdf (554,98 KB

EEC_prezentace_BEREZKINOVA_YB_2014_09_29.pdf EEC_prezentace_BEREZKINOVA_YB_2014_09_29.pdf (1,22 MB

EEC_prezentace_SVOBODOVA_projects_2014_09_29.pdf EEC_prezentace_SVOBODOVA_projects_2014_09_29.pdf (1,36 MB)https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html